Siirry sisältöön

Vesihuoltoalan ammattitaitoa kannattaa arvostaa

Julkaistu: 22.3.2021

Riikka Elo

Vuonna 1992 YK julisti maaliskuun 22. päivän Maailman vesipäiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoutta vesivarantojen vaikutuksesta mm. sosiaaliseen hyvinvointiin, päivän yhteydessä vuonna 2008 juhlistettiin myös kansainvälistä sanitaation vuotta.

Agenda 2030 tavoitteen 6 tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti ja sanitaatio kaikille. Puhdas vesi on ihmisoikeus, mutta silti noin joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta juomavettä ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa ja viemäröintiä.

Tilanne Suomessa on aivan eri luokkaa ja siitä voimme osaltamme kiittää vesihuoltoalan ammattilaisia, joiden harteilla se jokapäiväinen talousveden tuotanto, jakelu ja jätevedenkäsittely lepää.

Vesihuoltoala ei ole ollut kovinkaan arvostettu työpaikkana, mutta arvon soisi nousevan vesikriisien, lisääntyneen ympäristötietouden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä. Toivommehan edelleen saavamme puhdasta juomavettä päivästä ja ajankohdasta riippumatta.

Mestari-oppipoika -perinne voimissaan

Vesihuoltoalan käytännön työntekijät ovat saaneet oppinsa pääsääntöisesti työpaikoilla. Alalla ei ole perustutkintotason koulutusta, josta valmistuttuaan olisi suoraan alan käytännön töiden ammattilainen. Suurin osa oppimisesta tapahtuu siis työelämässä oppimalla; itse tekemällä, havainnoimalla ja kyseenalaistamalla toimintoja.

Vesihuoltoalalla voidaan ajatella toteutuvan perinteinen mestari-oppipoika -oppiminen, jossa työiältään vanhemmat opastavat nuorempia työntekijöitä käytännön töiden tekemisessä sekä teoriatiedon soveltamisesta käytäntöön.

Työelämässä opittua ei pidä väheksyä, vaan arvostaa siten hankittua ammattitaitoa. Vesihuoltoalan työntekijät vastaavat osaltaan talousveden laadusta ja siten sen vaikutuksista myös vedenkäyttäjien terveyteen. Heidän töihinsä kuuluvat myös vesihuoltoverkostojen hallinta sekä jätevesien käsittely.

Ammattilaisten korkea työmoraali takaa suomalaisten puhtaan veden

Syklistä valmistuu vuosittain reilu 50 ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanutta vesihuoltoalan ammattilaista. Vesihuollon kouluttajana olen vuosien aikana nähnyt alalla työskentelevien henkilöiden korkean työmoraalin ja asenteen, jota ilman meidän ei olisi turvallista käyttää vesihuollon palveluita.

Oikeaa asennetta osoittaa myös halukkuus opiskella työn ohessa ja suorittaa vesihuollon tutkintoja osoittaakseen käytännössä opittua osaamista. Ilokseni voin todeta, että kouluttautumisen myötä osa on myös edennyt työurallaan. Lisäksi olen havainnut positiivisia muutoksia opiskelijoiden asenteessa omaa työtä kohtaan.

Toisille työpäivä on vesipäivä ja Vesipäivä on kaikille joka päivä, joten veden hyvää laatua voimme juhlistaa nauttimalla lasin puhdasta, raikasta juomavettä. Kippis!

Lue lisää Syklin vesihuoltoalan koulutuksista

Riikka Elo
Riikka Elo. Kirjoittaja on vesihuollon asiantuntija ja kouluttaja.

 

 

Viimeisimmät blogikirjoitukset