Siirry sisältöön

Vastuullisuustekoja varta vasten – ja vahingossakin

Julkaistu: 28.4.2022

Mia O’Neill

Mitä onkaan kestävä kehitys? Kuinka organisaatiomme toimii vastuullisesti? Miten voimme kehittää toimintaamme?

Monet organisaatiot ovat ottaneet jo aimo harppauksia vastuullisuustyössä ja kestävän kehityksen integroinnissa osaksi päivittäistä toimintaansa. Toiset vielä hakevat omaa suuntaansa. VASKI-hankkeen 8. työpaketissa (Asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön) on käyty keskusteluja osallistuvien oppilaitosten kanssa, jotta oppilaitosten tuen tarve selviäisi. Nämä keskustelut ovat usein alkaneet toteamuksella: ”emmehän me vielä juuri mitään ole saaneet aikaan”.

Paljon on jo tehty

Onkin hienoa huomata, että keskustelun edetessä kuitenkin ilmenee kaikenlaista. On tehty jätehuoltosuunnitelma, vietetään energiansäästöviikkoa, on perustettu kestävän kehityksen tiimi ja otettu (ja saatu) opiskelijat mukaan. On tuotu opiskelua osaksi muita oppimisympäristöjä, metsään, pelloille, keittiöihin, auton rattiin, monenlaisille työpaikoille. On sisällytetty opetussuunnitelmaan kestävän kehityksen johdantokurssi, ehkä myös koulutettu opettajia näkemään kestävyys ja vastuullisuus omaan opetussuunnitelmaan peilaten.

Kiinteistöjä on saneerattu energiatehokkaiksi, on siirrytty aurinkopaneeleihin, led-valaisimiin ja liiketunnistimiin, seurataan energiankäyttöä, vedenkäyttöä, ruokahävikkiä ja kierrätysastetta. Tarjotaan kasvisruokaa, luomuruokaa, lähiruokaa ja riistaruokaa. Kuljetaan pyörällä, kävellen, biokaasulla, sähköllä sekä yhdessä tarvittaessa. Etäillään. Laaditaan kestävän kehityksen ohjelma, vastuullisuusraportti ja sisällytetään teemat tiiviisti strategiaan. Sertifioidaan, arvioidaan, lasketaan ja kehitetään. Uudistetaan prosesseja, kehitetään uusia toimintatapoja, haetaan yhteistyömahdollisuuksia, ajatellaan laatikon ulkopuolelta ja nojataan perinteisiin.

”Kerrassaan hengästyttävä lista konkreettisia toimia, joilla kestävän kehityksen tavoitteita viedään jo tänä päivänä oppilaitoksissa eteenpäin!”

Kuten näkyy, vastuullisuustyötä voidaan suunnitella ja toteuttaa osana oppilaitoksen omaa tekemistä.

Mistä tunnistaa vastuullisuuden?

Kestävä kehitys on sitä, että pyrimme kaikilla toimintamme osa-alueilla tekemään mahdollisimman pysyvää ja hyvää työtä. Otamme toiset huomioon. Emme tuhoa tai tuhlaa, vaan rakennamme ja korjaamme, autamme ja tuemme. Tätä on myös vastuullisuus, ja monet toimivat vastuullisesti ehkä jopa tiedostamattaan. Koska se on myös järkevää, ja se on oikein.

”Olennaista on miettiä, kuinka sisällyttää kestävällä tavalla toimiminen aivan kaikkeen, sen sijaan, että se olisi irrallinen, päälle liimattu konsepti.”

Vastuullisuutta voi toteuttaa monin tavoin, ei ole yhtä oikeaa polkua, mutta kaikki toimet ovat askeleita oikeaan suuntaan. Suuria asioita voidaan saada aikaiseksi, kun vain puhalletaan yhteen hiileen (tahaton sanaleikki).

Kirjoittaja on Suomen Ympäristöopisto Syklin rehtori, intohimoinen kompostoinnin, biokaasuautoilun ja muun “tolkun kestävyyden” kannattaja Mia O’Neill.

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu 1.4.2022 VASKI -hankkeen blogissa täällä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset