Siirry sisältöön

Ulkona oppimisesta nauttivat niin opettajat kuin oppilaatkin

Julkaistu: 12.3.2019

Kirjoittajat: Virpi Jussila, Anna Kettunen ja Aulikki Laine.

Syklissä kasvaa ulkona opettamisen asiantuntijuus

Maaliskuinen auringonpaiste hellii niin osallistujien kuin kouluttajienkin pikkupakkasessa viilentyneitä poskipäitä. Käynnissä on ‘KEKE ulkoluokassa’ -koulutus kasvattajille Seinäjoella. Koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työn tukeminen ulkona oppimisen kautta tuntuu tänään konkreettisesti lämpönä iholla. Lumeen on valmistunut useita visioita tulevaisuuden vähähiilisistä kaupungeista. Kuka olisikaan arvannut, että lumesta esiin pilkottava talventörröttäjä muuttuu pienellä mielikuvituksen voimalla tuulivoimalaksi.

Loikkaa ulkoluokkaan -koulutussarja on viidestä teemasta muodostuva täydennyskoulutuskokonaisuus kasvattajille. Se on samalla jatkumo vuodenvaihteessa päättyneelle kolmivuotiselle Ulkoluokka-hankkeelle.*

Mutta mikä on tämä ulkoluokka, joka tuntuu jo sananakin vakiinnuttaneen asemansa monen asiantuntijan käytössä? Yhdelle se on lähimetsä tai koulun piha, toiselle ehkä läheinen leikkipuisto tai ranta. Sadesäällä se voi olla koulun katos tai lähikota. Ulkoluokka on siis vapaavalintainen paikka ulkona mutta niiden kaikkien avulla pyritään tukemaan päiväkotien ja koulujen oppimisympäristöjen laajentumista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen opetussuunnitelmien mukaisesti.

Enenevässä määrin ulkoluokkiin

Uusien opetussuunnitelmien myötä perinteinen opettajajohtoinen oppiminen koki murroksen. Opetusmenetelmät ovat toiminnallistuneet ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttö monipuolistunut. Oppilaiden osallisuus nähdään enenevässä määrin tärkeänä, ja asioihin tutustutaan ilmiömäisesti ja monialaisesti. Samaan aikaan kestävä kehitys on nostettu yhdeksi kantavaksi voimaksi läpi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien. Tähän kaikkeen ulkona oppiminen on saanut nopeasti hyvän tarttumapinnan ja on suositumpaa vuosi vuodelta.

Liikkuva koulu -ohjelman yhteyspäällikkö Kirsi Naukkarisen mukaan koulun piha-alueen ja lähiympäristön hyödyntäminen opetuksen tukena on todellakin yleistynyt viimeisten vuosien aikana. ”Ulkona oppimisen kautta onkin mahdollista saada monipuolisia oppimisen kokemuksia ja tuoda lisää liikettä koulupäiviin”, toteaa Kirsi.

Ulkoluokkailusta koettuja hyötyjä

Syklistä valmistunut ympäristökasvattaja ja ulkona opettamisen pioneeri Ulla Myllyniemi saa motivaationsa viedä ryhmäänsä ulos oppimaan viikoittain oman luontosuhteen vetämänä. ”Toivoisin tunteen luonnossa liikkumisen nautinnosta ja kyvyn havainnoida ympärillä tapahtuvia asioita siirtyvän myös oppilailleni. On ollut hienoa huomata toiveeni toteutuvan, ja nähdä oppilaista kasvavan innokkaita ja kiinnostuneita luonnontutkijoita. Ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot paranevat, samoin kuin motoriset taidot ja kyky katsella ympärilleen uteliain silmin”, summaa Ulla ulkona oppimisesta kokemiaan hyötyjä.

Onko oppilas itse samaa mieltä ulkona oppimisen mielekkyydestä? Syklistä ulkona opettamisen painotuksella vastavalmistuneen ympäristökasvattaja ja luokanopettaja Anniina Hakkaraisen kuudesluokkalaiset oppilaat toistavat puheissa sitä ”samaa kuin Ulla Myllyniemenkin kolmasluokkalaiset. Ulos lähteminen katkaisee paikallaan ja sisällä oloa. Aikakin tuntuu oppilaista menevän ulkona nopeammin. Kun oppilas itse toteaa, että ulkona on tilan tuntua, vähemmän melua, olo on aktiivisempi ja vireämpi niin tunnilla kuin vielä sen jälkeenkin, niin edut tuntuvat oppimisen kannalta merkityksellisiltä.

Lämmin tunne valtaa myös kouluttajat, Virpi Jussilan ja Aulikki Laineen, heidän seuratessaan aikuisten innokasta toimintaa Seinäjoen koulutuksessa. Abstraktitkin ympäristöasiat, kuten kiertotalous ja ilmastonmuutos, saavat konkretiaa leikin kautta. Käytössä tänään on tuttujen leikkien pihaversioita, kuten kiertotalousosaamista testaava Kimble ja kasvihuonekaasujen merkitystä avaava hippa. Tätä ulkona oppiminen parhaimmillaan on lastenkin kanssa: oivalluksia ja oppimisen perustan tukemista eli motivaation synnyttämistä, yhdessä tekemistä ja kaikkia osallistavaa.

Sykli ulkona oppimisen edelläkävijänä

Ulkona opettamisen tueksi on juuri Syklistä valmistunut myös Loikkaa ulkoluokkaan- opas, joka sulkee yksiin kansiin juuri päättyneen Ulkoluokka-hankkeen tuottaman osaamisen. Se on yhteinen voimannäyte Syklin ulkona oppimisen painotuksella opiskelevilta ympäristökasvattajilta sekä heidän kouluttajiltaan, alan tutkijoilta ja muilta ulkona oppimista tukevilta tahoilta. Jokainen kirjoittajista on tuonut näkemyksensä, kokemuksensa, tutkimuksensa tai ideansa kaikkien luettavaksi. Tämän kirjan avulla pääsee hyvin alkuun ulko-opetuksen ensiaskeleissa, mutta se tarjoaa myös kokeneelle ulko-opettajalle laajaa näkemystä kentällä toimivilta kollegoilta.

Hankkeen aikana valmistui myös luokanopettaja ja ympäristökasvattaja Jenni Hämäläisen kasvatustieteen pro-gradu tutkielma opettajien käsityksistä ulko-opetuksesta ja ulkona oppimisesta. Tutkimukseen osallistui 57 perusopetuksen opettajaa Ulkoluokka-hankkeesta. Kaikilla vaikutti olevan varsin yhtenäinen käsitys siitä, missä, miten ja miksi ulkona kannattaa opettajaa ja oppia. Tämä on vahva pohja, jolla lähteä itsekin kokeilemaan ulkoluokkailun hyötyjä!

Ulko-opetus voi viedä mennessään

Kun kerran on lähtenyt ulkona opettamisen tielle ei opettajaakaan enää sisälle saa. ”Nautin ihan liikaa ulkona opettamisesta”, toteaa Ulla. Ulkona oppiminen voi viedä mennessään ja tarjolla on onneksi runsaasti tukea niin opetusmenetelmiin kuin opetussisältöihinkin. Parhaat työtavat, kuten pelit ja leikit, ovat käytössä ulkona vuodesta toiseen sisältöjä muuttamalla. Joskus oivallus ulkotunnille voi tulla vasta edellisenä iltana ja Ulla kannustaakin kokeilemaan uusia ideoita rohkeasti. Pienin askelin ja pitkäjänteisesti syntyy paras tulos! Kannattaa myös pitää mielessä, että ulkona voittajia eivät ole vain lapset vaan myös kasvattajat. Metsän ja ulkona liikkumisen hyvinvointivaikutukset ulottuvat myös heihin.

Kiinnostuitko ympäristökasvatuksesta? Tutustu Syklin koulutustarjontaan tai tilaa uutiskirje! Erilaisia ulkona oppimisen koulutuksia, kuten Keke ulkoluokassa, voi myös tilata organisaatiollesi, ota yhteyttä: anna.kettunen@sykli.fi, 040 836 4465

Kirjoittajat: Virpi Jussila on Loikkaa ulkoluokkaan -hankkeen projektipäällikkö, Anna Kettunen koulutuspäällikkö ja Aulikki Laine kouluttaja luonto- ja ympäristökasvatuksen yksikössä.

*Loikkaa ulkoluokkaan -hanketta tukee Opetushallitus. Ulkoluokka-hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Viimeisimmät blogikirjoitukset