Siirry sisältöön

Tule mukaan johtamaan ammatillista koulutusta kohti luontopositiivista toimintakulttuuria

Julkaistu: 13.11.2023

Elina Hinkkanen

Ympäristö- ja kestävyyskasvatus ovat yksi keskeisistä keinoista torjua luontokatoa. Myös ammatillisen koulutuksen puolella on alettu pohtimaan, millaista luontokasvatusta tulisi toteuttaa osana ammatillisia opintoja ja miten oppilaitosten luontojalanjälki saadaan osaksi oppilaitosten kestävyystiekarttoja. Kysymys kuuluu, minkälaiset eväät ja esimerkin annamme tulevaisuuden ammattilaisille, mitä kaikkien ammattilaisten tulisi ymmärtää luonnon monimuotoisuudesta? 

Luontokato, sen hillitseminen ja siihen sopeutuminen tulevat vaikuttamaan voimakkaasti ammatilliseen koulutuksen toimintaympäristöön, koska ilman totuttuja luonnonmonimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita ei yksikään nykyisistä ammattialoista pysty jatkamaan. Luontopositiivisuus tarkoittaa luonnon köyhtymisen pysäyttämistä ja toiminnan muuttamista siten, että vaikutus luontoon muuttuu positiiviseksi. Toivottu muutos voidaan toteuttaa vahvistamalla lajien, populaatioiden ja ekosysteemien kuntoa, runsautta, monimuotoisuutta ja palautumiskykyä (1,2). Minkälaisia luontotekoja eri aloilla tulisi tehdä toivotun muutoksen aikaan saamiseksi? 

Viime vuosina suomalaiset yliopistot, elinkeinoelämä ja yritysjohtajat ovat havahtuneet tarpeeseen lisätä ymmärrystään toiminnan ekologisista reunaehdoista ja ekosysteemipalveluiden turvaamisesta myös tulevaisuuden toimintaympäristössä. Tästä erinomaisina esimerkkeinä mainittakoon luontopositiivisten yliopistojen verkosto (3), yritysjohtajien itselleen järjestämä luontokoulu (4) sekä eri aloille tuotetut biodiversiteettitiekartat (5,6). Minkälaista osaamista, yhteistyötä ja tiekarttoja ammatillisen koulutuksen kentällä tarvittaisiin luontopositiivisen toimintakulttuurin luomiseksi? 

Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa tehdään jo ansiokasta työtä mm. biodiversiteettikasvatuksen ja monimuotoisuutta vaalivien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Keväällä 2023 Vaski-hankkeessa järjestetyssä webinaarisarjassa Luontopositiivinen ammatillinen koulutus ammatillisen koulutuksen toimijat kerääntyivät pohtimaan ammatillisen koulutuksen askelmerkkejä kohti luontopositiivista toimintakulttuuria. Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä Suomen ympäristöopisto Syklin asiantuntijoiden inspiroimina pyrittiin luomaan tulevaisuuskuvia aiheista elämää vaaliva kampus, luontoa vaaliva pedagogiikka sekä luontoa vaaliva johtaja ja johtamisjärjestelmä.


Alla muutamia webinaareissa tuotetuista tulevaisuuskuvista ja toimenpideideoista: 

”Oppilaitoksessa järjestetään jatkuvasti erilaisia hankkeita, tempauksia ja tapahtumia, jotka innostavat opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistumaan ympäristöystävälliseen toimintaan. Bioblitz-tyyppiset tapahtumat, joissa tutkitaan lähiluonnon monimuotoisuutta, ovat osa oppilaitoksen toimintaa. Opetusmetsiä ja peltoja hyödynnetään monimuotoisuuden opetuksessa, ja piha-alueet sekä katot on suunniteltu tukemaan paikallista luonnon monimuotoisuutta.” 

”Oppilaitos tekee kestävät valinnat näkyviksi opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opiskelijat voivat nähdä, miten omilla valinnoillaan ja osallistumisellaan voivat vaikuttaa ympäristöön. Luontopositiivisuutta mitataan ja seurataan jatkuvasti, ja oppilaitos pyrkii aktiivisesti kompensoimaan mahdollisia haittoja esimerkiksi istuttamalla lisää puita tai osallistumalla luonnonsuojeluhankkeisiin.” 

”Tulevaisuuden ammatillisessa oppilaitoksessa suositaan uusiutuvaa energiaa, ja energiatehokkuus on avainasemassa. Aurinkopaneelit, tuulivoima ja muut uusiutuvat energialähteet ovat osa oppilaitoksen energiaratkaisuja. Lisäksi oppilaitokselle on helppo tulla kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, mikä vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä.” 

”Ruokapalveluissa korostetaan kestävyyttä tarjoilemalla lähiruokaa ja ilmastoystävällistä ruokaa. Opiskelija- ja henkilöstöravintoloissa tarjotaan kasvispainotteista ruokaa, joka noudattaa planetaarista ruokavaliota. Eläinperäiset tuotteet on korvattu kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla, ja satokauden ruokia suositaan.” 

”Kartoitetaan kampusalueen eliöstä yhdessä opiskelijoiden kanssa.” 
 
”Oppilaitokset kartoittavat oman luontopääomansa ja pohtivat mahdollisuuksia monimuotoisuuden lisäämiseksi.” 

”Kaikille opiskelijoille opetusta lähiluonnossa. Pohtimaan luonnonmonimuotoisuutta oman alan näkökulmasta” 

”Kiinteä yhteys kuntiin ja kiinteistön omistajiin. Monimuotoisen kampusalueen rakentamiseksi.” 


Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Luontopositiivisen toimintakulttuurin rakentamiseksi tarvitaan paljon uudenlaista ajattelua sekä pieniä, että suuria tekoja arjessa. Tervetuloa mukaan inspiroitumaan ja jatkamaan työskentelyä yhdessä! 


Lähteet

  1. https://www.naturepositive.org/ 
  1. https://www.luke.fi/fi/projektit/biod 
  1. https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/turun-yliopisto-on-yksi-nature-positive-universities-alliance-verkoston 
  1. https://www.hs.fi/talous/art-2000009951457.html 
  1. https://www.rt.fi/luonto 
  1. https://energia.fi/energiapolitiikka/biodiversiteettitiekartta/ 

 
Blogin kuvitus on tuotettu tekoälyn avulla webinaarisarjassa Luontopositiivinen ammatillinen koulutus tulevaisuuskuvista ja askelmerkeistä.

Viimeisimmät blogikirjoitukset