Siirry sisältöön

SDG Flag Day – SYKLI liputtaa kestävän kehityksen puolesta 25.9.

Julkaistu:25.9.2023

Mia O'Neill & Minna Myllykoski

Suomen ympäristöopisto SYKLI on jo vuodesta 2002 edistänyt kestävän kehityksen osaamista työelämässä ja useilla eri ammattialoilla. Vuonna 2021 Sykli allekirjoitti ensimmäisenä suomalaisena ammatillisena oppilaitoksena SDG Accordin, kansainvälisen oppilaitoksille suunnatun kestävän kehityksen sitoumuksen, joka on tukenut Syklin toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) saavuttamisessa. 

SYKLI edistää toiminnallaan kaikkia 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Tämä tapahtuu strategiamme kolmen kulmakiven – Toimiva Sykli, Vaikuttava Sykli ja Osaava Sykli –kautta. Tavoitteet on jaoteltu Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattiin kuuluvan kehittämissuunnitelman mukaisesti opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen alle. 

Olemme edistäneet opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia sisällyttämällä hyvinvointia luonnosta –teemaa työvoimakoulutuksiin, kehittäneet prosesseja ja sisäisen tiedonkulun käytäntöjä ja mahdollistamme jokaiselle sykliläiselle 10 pv vuosittain oman osaamisen kehittämiseen. 

Olemme edistäneet hyvää koulutusta ja kumppanuuksia laatimalla pedagogisen ohjelman, laatimalla koulutusohjelmille vastuullisuuden osaamislupauksia ja käynnistäneet perinteen vuosittaisesta Tulevaisuusfoorumista sidosryhmille. 

Kehitämme osaamistamme ja vaikuttavuuttamme jatkuvasti aktiivisella hanketyöllä sekä koulutusohjelmien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisellä. Edistämme täten mm. kestävän teollisuuden sekä puhtaan veden ja energian SDG-tavoitteita. 

Meillä on pitkät perinteet työvoimakoulutuksista. Olemme tänä syksynä käynnistäneet ensimmäisen englanninkielisen Sustainability Specialist -työvoimakoulutuksen ja paneudumme sisäisesti sosiaalisen kestävyyden monimuotoisuusteemaan yhteisessä kehittämispäivässä. Edistämme näin mm. eriarvoisuuden vähentämisen SDG-tavoitetta. 

Olemme käynnistäneet hanketyötä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja koulutamme koko henkilöstöä tähän aihepiiriin. Toteutamme henkilöstön muistamisia Luonnonperintösäätiön kautta. 

Lisäksi olemme edistäneet vastuullisen kuluttamisen ja ilmastotekojen tavoitteita sertifioidun Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla. Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme ja määritelleet itsemme hiilitietoiseksi organisaatioksi. Kompensoimme myös päästömme. Olemme päivittäneet perehdytysohjelman vastuullisuussisällöllä uudistaen samalla koko ohjelman Sykliläisen käsikirjaksi. Meillä on myös työsuhdepolkupyörien hankintamahdollisuus. 

Matka jatkuu. Strategiamme kirkastus on käynnissä ja ensi vuoden suunnittelu täydessä vauhdissa. SDG-työ on Syklissä kiinteä osa tekemistämme. SYKLI haluaa turvata tulevaisuutemme ja viedä eteenpäin muutosta kohti kestävämpää maailmaa lisääntyvän osaamisen, aktiivisuuden ja vastuullisuuden avulla.   

SDG-liputuspäivä sai alkunsa vuonna 2019 Alankomaissa, ja viime vuosina tuhannet toimijat ovat liittyneet mukaan edistämään kestävää kehitystä ja parempaa tulevaisuutta. 

Kysy lisää

Mia O’Neill

toimitusjohtaja, rehtori

Minna Myllykoski

laatupäällikkö, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

Viimeisimmät blogikirjoitukset