Siirry sisältöön

Kiertotalousajattelulla osaamisvajetta vastaan

Kirjoittaja: Katja Rautalin
Uuden vuoden myötä ollaan aina uuden edessä, vaikkakin viime vuodelta tutut ongelmat piinaavat edelleen: Ukrainassa soditaan, inflaatio jyllää, ilmasto muuttuu […]

Henkilöstöjohtaminen kestävyysmurroksessa

Ilmastokriisi ja kestävyysmurros muokkaavat työelämää ja sen rakenteita. Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa ja luontokatoa hillittäessä liiketoimintamallit ja arvonluonti uudistuvat. Vastuullisuus ei ole […]

Kymmenen vuotta ulkona oppimisen kehittämistä Syklissä

Ison puun juurella erivärisiä puun lehtiä maassa. Takana utuista metsää.
Ulkona oppimista tarvitaan tukemaan oppilaiden ja opettajien monipuolista hyvinvointia, oppilaiden osallisuuden kokemuksia, oppimismotivaation ylläpitoa sekä kestävyyskasvatusta. Ulkona oppiminen tuo liikettä […]

Päivitä ympäristöosaaminen 2020-luvulle!

Riina Fågel, Anna Haukka ja Minna Myllykoski
Miten voin kasvattajana tukea lasten ja nuorten kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten käsitellä aikamme ympäristökysymyksiä, kuten luontokatoa ja ilmastokriisiä? Miten voimme […]

Tulevaisuudessa ympäristökasvattajia toimii kaikilla aloilla

Anna Haukka ja Elina Hinkkanen
Tietoisuus tulevaisuuteen vaikuttamisen mahdollisuuksista luo meille vastuun ajatella pidemmällä aikavälillä. Kun teemme tulevaisuuteen suuntaavaa työtä, teemme samalla valintoja siitä minkälaista […]