Siirry sisältöön

Kymmenen vuotta tuloksekkaita koulutuksia – Syklin tie ympäristöalan työvoimakoulutusten järjestäjäksi

Julkaistu: 15.6.2022

Ympäristöalan teemat ovat kymmenessä vuodessa valtavasti monipuolistuneet ja muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi, pohtii Syklin yritys- ja urapalveluiden johtajana toimiva Jane Saarnia.

Ympäristöalan työvoimakoulutusten kysyntä on kasvanut samaan tahtia ja esimerkiksi Syklin Ilmastonmuutoksen osaaja F.E.C-koulutuksesta (Further Educated with Companies) on menossa jo viides koulutusryhmä. Uusia toimialoja tulee edelleen mukaan tarjoamalla koulutussopimuspaikkoja ja sitä kautta mahdollisia työpaikkoja koulutuksen käyneille osaajille.

Tässä aiheen tiimoilta tehdyssä asiantuntijahaastattelussa Jane Saarnia kertoo, mistä kaikki sai alkunsa ja miksi tämä on niin merkityksellistä työtä.

Kymmenen vuotta sitten Sykli oli jo vakiintunut ympäristöalan koulutusten tarjoaja ja työelämän kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. Saarnia aloitti Syklissä syksyllä 2008  ympäristöalan projektien parissa. Nopeasti havaittiin, että hänen aiemmissa töissään ympäristöalalla muodostuneet kontaktit sekä hanketoimijoihin, yrityksiin että ministeriöihin ja ELY-keskuksiin mahdollistaisivat luontevan yhteistyön myös työvoimakoulutusten saralla.

Oikea osaaja oikealla paikalle

Ympäristöasioiden merkitys yritystoiminnassa kasvoi nopeasti 2010-luvulta alkaen. Samaan aikaan joillakin yrityksillä oli vaikeaa löytää juuri heille sopiva asiantuntija. Toisaalta korkeasti koulutettuja ympäristöasiantuntijoita oli silloinkin vapaana työmarkkinoilla. Ympäristöalan rekrytoiville koulutuksille oli selkeä kysyntä.

Kohtaanto-ongelma on mielenkiintoinen, koska sitä on sekä hyvän työllisyyden aikana, että korkean työttömyyden aikana. Keinoja on monia ja näiden työvoimakoulutusten avulla tehtävä mätsäys eli osaajan ja organisaation yhdistäminen on erittäin hyvä sellainen”, summaa Saarnia.

Syklin ensimmäisen, vuonna 2009 alkaneen F.E.C-koulutuksen nimi oli Kansainvälisten ympäristö- ja energiaprojektien asiantuntija – koulutus. Saarnia toimi silloin vastuukouluttajana ja koulutuksen koordinaattorina.

”Oli huikeaa seurata, miten monipuolisia ja syvällisiä ympäristöalan osaajia koulutukseen hakeutui! Parasta oli se, miten ihmiset työllistyivät työjaksopaikkoihinsa tai muihin yrityksiin”, muistelee Saarnia.

Nyt rekrytoivien koulutusten sisällöissä painottuu datan, energian ja sosiaalisen vastuun kysymykset

Tietenkin energiasta ja resurssiviisaudesta on puhuttu ympäristöalalla aina, painottaa Saarnia. Mutta nyt energia-asiat ovat kokonaisuuden kannalta aivan erilaisessa roolissa, kun ilmastonmuutoksen hidastaminen on aidosti yritysten toiminta-agendalla kansainvälisten sopimusten ja kiristyvän sääntelyn ansiosta.

”Sosiaalinen vastuu alkaa myös näkyä ja täsmentyä koko ajan enemmän, tämän huomattavasti selkeämmän ympäristövastuun kokonaisuuden rinnalla yrityksissä. Siksi olemme ottamassa senkin entistä vahvemmin mukaan koulutuksiimme”, kertoo Saarnia.

Kiertotalouden kokonaisuus on edelleen tärkeässä roolissa Syklin koulutuksissa ja luonnon monimuotoisuuden kysymykset ovat korostumassa.

Digitaalisuuden mukanaan tuomat hyödyt, data ja tekoäly haastavat myös organisaatioita koko ajan enemmän. Nämä aiheet kietoutuvat yhteen esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennassa ja päästövähennyspolkujen määrittelyssä. Hiililaskennan kokonaisuuden ymmärtämiselle on valtava kysyntä. Näyttääkin siltä, että vuonna 2021 alkaneelle Vähähiilisyyden F.E.C – asiantuntijakoulutukselle olisi kysyntää jatkossakin.

Vesialan osaajapulaa ratkaiseva rekrytoiva koulutus täyttyi nopeasti

Rekrytoiva koulutus voidaan räätälöidä suoraan tietylle toimialalle. Esimerkiksi kun henkilöstöä eläköityy yksittäisiltä vesilaitoksilta, ei vastaavaa osaajaa ole helppoa löytää. Vesialan työntekijöille ei ole peruskoulutusta. SYKLI onkin Suomen merkittävin vesialan kouluttaja tarjoten ympäristöalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavia koulutuksia sekä henkilöstö- ja yrityskoulutuksia vesialalle.  Tänä keväänä Syklissä toteutettiin Uudenmaan ELY – keskuksen tukemana vesialalle suunnattu RekryKoulutus. Koulutus keskittyi mukana olevien vesilaitosten ja alan yritysten tarpeisiin. Tutkintoa koulutuksessa ei voinut suorittaa, mutta kuusi uutta vesiosaajaa työllistyi.

Riskien hallinnasta mahdollisuuksien lunastamiseen

Yhteiskuntamme vihreän siirtymän vauhdittamana tulevaisuuden osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Haastetta tilanteeseen tuo Saarnian mukaan se, että vielä emme edes tarkkaan tiedä kaikista uuden osaamisen vaateista. Ymmärrys osaamistarpeista kuitenkin kasvaa koko ajan, kiitos monien selvityshankkeiden ja yritysten kanssa käytävien keskustelujen. Tätä keskustelua tulisikin  ylläpitää suurella liekillä jatkuvasti.

Materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden liiketoimintamallien ymmärrys tulee yhä olennaisemmaksi. Samaan aikaan pitää pysyä kärryillä kansainvälisen sääntelyn kehittymisestä ja kirittää omaa organisaatiota esimerkiksi kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Toimialat ylittävän yhteistyön merkitys korostuu. Saarnian mukaan nyt on kuitenkin kyse mahdollisuuksiin tarttumisesta, ei enää pelkästä riskien hallinnasta.

Laatutyön merkitys on vain kasvanut

Kestävän kehityksen ajatukset ovat paljolti integroituneet tämän päivän laatutyöhön ja toisaalta laatutyön merkitys korostuu nyt uudella tapaa monimutkaisten kokonaisuuksien hallinnassa. Syklissä on pitkään järjestetty laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana toimiseen keskittyvää koulutusta myös rekrytoivana koulutuksena, kestävän kehityksen painotuksella tietenkin.

Ympäristöalan asiantuntijoilta odotetaan yhä vankempaa osaamista oman substanssin lisäksi myös viestinnässä. Esimerkiksi datan määrä kaikessa työssä kasvaa ja hyvien viestintätaitojen avulla ammattilainen saa tuotettua selkeyttä työarkeen. Syklin opiskelijoita työllistyy laatukoulutuksista työskentelemään muun muassa osastoille, joiden vastuulla on asiakasviestinnän, laadun ja vastuullisuuden raportoinnin kysymykset.

”Laatu ei ole vain siellä sertifikaateissa vaan kaikessa työssä mitä tehdään. Siksi sen viestiminen, että haemme kaikella toiminnalla laatua tämän maapallon ja kestävyyden näkökulmasta, on tärkeää. Edelleen skeptikkojakin on,” muistuttaa Saarnia.

Ympäristöaihe ylittää kaikki sektorirajat

Lopuksi Saarnia painottaa, että jokainen rekrytointi on yrityksissä myös parhaimmillaan kestävyysteko. Jokainen rekrytointi tuo hyvinvointia niin organisaatioon kuin yhteiskuntaankin. Erityisesti pieniä yrityksiä Saarnia vielä peräänkuuluttaa lähtemään mukaan hyvän sään aikana.

Yli kymmenen vuoden työskentely Syklissä ympäristöalan osaajien parissa on siksi ollut Saarnialle valtavan merkityksellistä työtä. Oman tiimin ja työyhteisön vaikutus ympäristöalan kehittämiseen on hyvin konkreettinen, kun yritykset löytävät oikean ihmisen tekemään tärkeitä töitä! Näin töiden tekemisellä Syklissä on hyvin kirkas yhteiskunnallinen missio.

Työn vastapainoksi Syklin yritys- ja urapalveluiden johtajana toimiva Saarnia toimii matkailualalla, keskellä metsää järven rannalla.

Viimeisimmät blogikirjoitukset