Siirry sisältöön

Koulutus murtautuu kaavoista luovuuden kentille – Syklissä ratkottiin ilmastonmuutosta

Julkaistu: 21.5.2019

Pauli Vennervirta

Voimme saavuttaa vain asioita, joita pystymme kuvittelemaan. Mielikuvituksen ja luovuuden käyttäminen on ensimmäinen askel uusien innovaatioiden, teknologioiden ja ratkaisumallien kehityksessä. Luovuus on jo nyt yksi tärkeimmistä työelämän taidoista ja sen merkitys tulee korostumaan.

Koulutusorganisaatioita on arvosteltu kaavamaisen ajattelun ja kaavamaisten ratkaisumallien opettamisesta. Koulutuskentällä kehitetään kuitenkin jatkuvasti uusia menetelmiä luovuuden lisäämiseksi oppimisessa.

Luovuuden kehittäminen koulutuksessa palvelee useita tarkoitusperiä. Luovuus auttaa viemään ajattelun olemassa olevien rajoitusten yli. Luovuus elää uteliaisuudesta, uuden löytämisestä. Luovuuden avulla opimme luottamaan mielikuvitukseen. Opimme myös näkemään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Luovuuden komponentit Theresa Amabilen kirjasta ”The Social Psychology of Creativity: competence, motivation and creative thinking.”

Luovuutta edistävillä metodeilla tehoa ja kiinnostavuutta aikuiskoulutukseen

Ammatillisen aikuiskoulutuksen perustehtävä on edistää ammattitaidon kehittämistä. Työelämätaitojen kehittäminen on tässä tärkeässä osassa ja yksi tärkeimmistä työelämätaidoista on luovuus. Koulutuksen tarkoitus ei voi olla pelkästään tietojen ja taitojen ”lataaminen” opiskelijaan. Ajattelun taitojen ja innovoinnin opettaminen on vähintään yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää.

Luovuus ominaisuutena voi olla vaikea määritellä. Tunnettuja määritelmiä luovuudelle on esim. ”kyky luoda uusia ajattelumalleja, käyttää mielikuvitustaan uuden luomiseen, kyky nähdä tutut ilmiöt uudessa valossa”. Luovuuteen liitetään myös ajattelun joustavuus ja irtautuminen totunnaisesta ajattelusta ja muodollisista menettelytavoista.

Suomen ympäristöopisto Sykli on ollut syksystä 2017 mukana Creativity development in adult education -hankkeessa. Luovuudesta ja luovista menetelmistä on tehty julkaisu, jossa kuvataan luovuuden lisäämisen teoriaa ja kerättyjä koulutusmetodeja. Koulutusmetodeja on testattu eri aiheita käsittelevissä seminaareissa ympäri Eurooppaa. Aihepiirit ovat vaihdelleet terveydenhoidosta kestävään kehitykseen.

Syklissä ratkottiin ilmastonmuutosta World Cafe -menetelmällä

Syklin omassa seminaarissa aiheena oli ilmastonmuutoksen nykyinen tilanne. Seminaari oli samalla aloitus Ilmastonmuutoksen osaaja -koulutukselle. Paikalla oli sekä opiskelijoita että Syklin henkilökuntaa. Seminaarissa käsiteltiin ilmastonmuutosta ilmiönä, tuotiin esille viimeisimpiä tiedeuutisia aiheesta ja keskusteltiin ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Aiheen haastavuus tuli päivän aikana hyvin esille, samoin kuin se ettei yksikään valtio voi asettua vapaamatkustajaksi muiden kantaessa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta ja seurausten lievittämisestä.

Seminaari päättyi työpajatyöskentelyyn, jossa käytettiin World Cafe -metodia. Metodi on ollut erityisen suosittu pitkissä työpajoissa, jotka voivat kestää useita päiviä, mutta soveltuu myös lyhyempiin sessioihin. Työpajan aiheena olivat kansalaisten elämäntapamuutokset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Osallistujat jaettiin ryhmiin, joille kullekin annettiin yksi elämänalue pohdittavaksi. Kussakin ryhmässä oli puheenjohtaja. Ryhmien aiheet olivat ravinto, asuminen, liikkuminen ja ostokäyttäytyminen. Kukin ryhmä työsti aihetta 20 minuuttia, jonka jälkeen ryhmät vaihtoivat pöytää, puheenjohtaja jäi esittelemään oman ryhmänsä tuloksia ja johtamaan uuden ryhmän työskentelyä. Kukin ryhmä sai tällä tavalla antaa panoksensa kaikkiin aihepiireihin. Lopuksi tulokset esiteltiin koko osallistujajoukolle.

Työpaja oli hyvin menestyksellinen, erilaisia yhteiskunnassamme tarpeellisia elämäntapojen muutoksia kertyi runsaasti. Saadun palautteen perusteella opiskelijat pitivät aiheen käsittelytavasta.

Päivä päättyi toiseen työpajaan, jossa kuvitteelliset tulevat sukupolvet keskustelivat nykyisten kanssa siitä mitä meidän olisi tehtävä nyt katastrofin torjumiseksi.

Ilmastonmuutoksen osaaja -koulutus sai tällä tavalla hyvän aloituksen. Seminaari herätti kiinnostusta aiheeseen ja toi esille sen, miten kiire yhteiskunnallisilla muutoksilla on ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Metodien kokeilu antaa lisäpotkua koulutusten kehittämiselle sekä sisältöä ja vaihtelua koulutusten lähipäiviin. Tässä seminaareissa kokeiltuja metodeja on käytetty koulutuksen muissa lähipäivissä ja tarkoituksena on ottaa muitakin hankkeessa kerättyjä metodeja käyttöön.

Hankkeesta lisää: Creativity development in adult education

Hankkeessa on mukana aikuiskoulutuksen parissa toimivia oppilaitoksia ja keskuksia Suomesta, Liettuasta ja Latviasta. Hankkeen koordinaattorina toimii Creative Future Ideas Liettuasta. Partnerit ovat Radosas Iniciativas Centrs Latviasta, Suomen ympäristöopisto Sykli, Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Nordplus, pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusohjelma. Hanke on edennyt loppuvaiheeseen ja päättyy kesällä 2019.

Lisätietoa hankkeesta löytyy Turun AMK:n sivuilta.

Lisätietoa hankkeesta ja ilmastonmuutoskoulutuksista:
Pauli Vennervirta
pauli.vennervirta@sykli.fi
050 3873938

Viimeisimmät blogikirjoitukset