Siirry sisältöön

Kohti vihreämpää työelämää ammatillisen aikuiskoulutuksen avulla 

Julkaistu: 6.7.2022

Mia O'Neill

Jokaisella on oma roolinsa yhteiskunnan vihreässä siirtymässä. Vihreä siirtymä on välttämätön, kun tarkastellaan käytettävissä olevia resursseja, ilmaston ja ympäristön tilaa tai maailmanpoliittisia käänteitä. Peräänkuulutetaan hallituksen vastuuta, yritysten vastuuta ja kuluttajan vastuuta. Mielipiteet vaihtelevat, mutta yksi totuus pysyy. Olemme tässä mukana kaikki yhdessä ja kaikkien panosta tarvitaan.

Meille Suomen ympäristöopisto Syklissä tämä näkökanta ei ole uusi. Olemme 20 vuoden ajan toimineet kestävän työelämän edistäjänä ja sisällyttäneet kestävällä tavalla toimimisen osaksi eri osaamisalojen koulutusta. Kaikki koulutuksemme ja asiantuntijapalvelumme tähtäävät ammattilaisen osaamisen kehittämiseen kohti kestävämpiä toimintamalleja. Pohdimme ammatillisen koulutuksen roolia vihreässä siirtymässä Syklin edellisen rehtorin Eeva Hämeenojan kanssa keväällä 2021, voit lukea kirjoituksemme tästä.

Kestävyyskasvatus kaiken ytimessä

Kirjoituksemme jälkeen keskustelu on käynyt kiivaana monella taholla. Eurooppaa myöten on havahduttu työelämän väistämättömään muutoksen tarpeeseen. Uusi eurooppalainen koulutuksen viitekehys GreenComp tuo uusin menetelmin kestävyyden osaksi oppimista korostamalla tietojen ja taitojen lisäksi myös asenteita ja elämäntapaa. Kestävyyskasvatus on kaiken ytimessä, aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

On hienoa huomata, että kansainvälinen yhteisö on herännyt toimimaan omaksumalla kestävän toimintatavan ja integroimalla kestävyysajattelun osaksi koulutusta. Valinnaisten kestävän kehityksen kurssien sijasta vahvistetaan sitä näkemystä, että ammattilaisen on oletusarvoisesti toimittava kestävällä ja vastuullisella tavalla.  

Yhteishanke kerää 61 ammatillista oppilaitosta kehittämään kestävyyttä

Suomessakin ollaan oikealla tiellä. Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen vastuullisuutta ja kestävyyttä edistävä VASKI-hanke (rahoittajana OPH) laatii kestävyystiekarttaa, menetelmiä ja työkaluja ammatillisten oppilaitosten vastuullisuuden parantamiseksi. Sykli haluaa omalta osaltaan edistää ammatillisen koulutuksen vastuullisuutta. Toimimmekin yhtenä osakoordinaattorina ja asiantuntijana VASKI-hankkeessa. Meidän kaikkien yhteisenä haasteena lienee asennekasvatus, eli opettajien ja opiskelijoiden saaminen mukaan kestävän osaamisen polulle. Jotta vihreä siirtymä yhteiskunnassa onnistuu, tarvitaan edelläkävijöiden lisäksi aktiivisia toimijoita kaikille yhteiskunnan osa-alueille ja kaikille ammattialoille.

Keskustelu jatkuu SuomiAreenassa Porissa

Järjestämme paneelikeskustelun perjantaina 15.7.2022 SuomiAreenassa. Keskustelemme paneelissa vihreän siirtymän edellyttämistä osaamistarpeista ja ammatillisen aikuiskoulutuksen roolista työelämän vehreyttäjänä. Tutustu SuomiAreenan ohjelmaan ja panelisteihimme tästä. Voit tulla seuraamaan paneelia paikan päälle Poriin tai katsoa keskustelun suorana ja tallenteena MTV Katsomosta (mtv.fi sekä MTV Katsomo -sovellus).

Kirjoittaja on Mia O’Neill, Suomen ympäristöopisto Syklin rehtori ja toimitusjohtaja.

Viimeisimmät blogikirjoitukset