Siirry sisältöön

Kohti Ekokompassia – Näin Sykli toteuttaa ympäristövastuuta

Julkaistu: 14.2.2020

Tiina Taipale

Vuoden 2019 aikana Sykli on rakentanut itselleen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, joka on tavoitteena auditoida helmikuun 2020 aikana. Sykliläisille kestävä kehitys on monin tavoin osa arjen työtä – edistämme vuosien kokemuksella kestävää työelämää koulutustemme ja palveluidemme kautta. Miksi Syklissä sitten päädyttiin rakentamaan ympäristöjärjestelmää?

Ympäristöjärjestelmä – Mitä ja miksi?

Keskeisimpänä syynä oli tarve varmistaa ja tehdä näkyväksi, että Syklissä elämme kuten opetamme. Katsaus muiden oppilaitosten sivuille varmentaa, että suurin osa oppilaitoksista toimii näin; useimpien esittelysivujen alta löytyy vastuullisuus- tai kestävä kehitys -sivusto, joka kokoaa vastuutoimet ja sitoumukset. Sivut paljastavat, että oppilaitokset hyödyntävät ympäristövastuutyössä esimerkiksi Ekokompassi- tai WWF:n Green Office -järjestelmää, ISO 14 001 -ympäristöjohtamisen standardia tai Okka-säätiön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia.

Syklissä päädyttiin Ekokompassiin, sillä se on rakennettu helpoiksi toteuttaa myös pienille organisaatioille. Ekokompassin työkalut ohjaavat ympäristövaikutusten tunnistamisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen organisaatio saa käyttöönsä Ekokompassi-sertifikaatin, jota voi hyödyntää myös oman toiminnan vastuullisuuden todentamisessa ja viestinnässä.

Ympäristöjärjestelmä ohjaa järjestelmälliseen ympäristövastuutyöhön. Ympäristöjärjestelmätyön kautta yritys sitoutuu toimintansa ympäristövaikutusten päämäärätietoiseen vähentämiseen. Lisäksi järjestelmätyö ohjaa luomaan organisaatiolle vision siitä, minkälaista vastuullista tulevaisuutta organisaatio on sitoutunut rakentamaan. Visio konkretisoituu esimerkiksi vastuullisuussitoumuksina tai ympäristöpolitiikkana.

Mitä ympäristöjärjestelmätyö on jo nyt muuttanut?

Syklissä ympäristöjärjestelmätyötä on tehty Ekokompassi-vastaavaksi nimetyn Minna Myllykosken johtaman työryhmän toimesta. Lähtökohdat työn edistymiselle ovat olleet hyvät, sillä Minnalla on pitkä kokemus ympäristöjohtamisen järjestelmien kehittämisestä ja kouluttamisesta. Työryhmän toimintaan on osallistunut Syklin johto sekä työntekijöitä eri yksiköistä. Koko henkilöstö on vuoden 2019 aikana saanut esittää ehdotuksia siitä, miten ympäristönäkökulmat voisi paremmin huomioida.

Ympäristövaikutusten arviointi on tehnyt näkyväksi muun muassa sen, että Syklillä on suuri positiivinen vaikutus koulutus-, kehittämis- ja vaikuttamistoimintansa kautta; Sykli rakentaa kestävämpää maailmaa. Samalla negatiivisten ympäristövaikutusten arviointi on paljastanut, että Syklin on mahdollista toimia vieläkin kestävämmin kiinnittämällä huomiota esim. hankintojen vastuullisuuteen, kierrätykseen ja viestimällä aktiivisesti eri sidosryhmille ympäristövastuun merkityksestä.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen on tiivistetysti pitänyt sisällään seuraavia vaiheita:

  • Päätös ympäristöjärjestelmän rakentamisesta – Sopivan järjestelmän kartoittaminen
  • Vastuuhenkilön valinta ja työryhmän kokoaminen
  • Johdon sitoutuminen ja osallistuminen vastuutyöhön
  • Henkilöstön ideoiden ja näkemysten kuuleminen
  • Keskeisten tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely

Onnistuneen auditoinnin jälkeen tavoitteena on sitoutua jatkuvaan parantamiseen, eli negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen ja positiivisten kasvattamiseen. Tulemme pitämään teidät kartalla siitä, miten ympäristövastuutyö näkyy Syklin ja sykliläisten arjessa.

Tutustu Syklin koulutuksiin

Ympäristöjärjestelmä omaan organisaatioon? Sykli tukee monin tavoin muita organisaatioita ympäristöjärjestelmätyössä, ympäristöjohtamisessa ja oman toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tutustu Syklin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutuskattaukseen »

Viimeisimmät blogikirjoitukset