Siirry sisältöön

Kirkko tahtoo hillitä ilmastonmuutosta – siis mikä meitä estää?

Julkaistu: 11.2.2019

Kirjoittaja: Maria Runonen

Kirkon on otettava näkyvä rooli ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Näkemys tuli vahvasti esiin tammikuisessa Erätauko-keskustelussa, jota Sykli oli järjestämässä yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa.

Kirkon päättäväinen pyrkimys hiilineutraaliuteen on ollut esillä myös mediassa. Keskustelun teemana kuitenkin oli, mikä meitä estää hillitsemästä ilmastonmuutosta. Erityisesti energiatehokkuusasioita tunteva väki nimesi kolme keskeistä ongelmaa ja kolme kannustavaa oivallusta.

Luotettavan tiedon puute

Tällä hetkellä maailma on tietoa tulvillaan, mutta sen luotettavuuden selvittäminen on usein haasteellista. Kuinka voidaan varmistua siitä, että energiaratkaisujen taustalla eivät ole vain kaupallisen toimijan intressit, vaan aidosti ilmastoystävälliset valinnat? Kirkko kaipaisi lisää asiantuntemusta uudenlaisten energiaratkaisuiden käyttöönottoon.

Oivallus: yhteistyötä tiivistämällä voitaisiin oppia niistä seurakunnista, jotka ovat toimineet edelläkävijöinä.

Pitkän aikavälin ajattelun puute

Investointeja täytyy miettiä riittävän pitkällä aikavälillä, eikä tuijottaa vain takaisinmaksuaikoja. Ilmastoystävällisen ratkaisun hinta voidaan parhaassa tapauksessa lisätä kiinteistön arvon päälle saman tien sen asennuksen jälkeen. Toisaalta pitkän aikavälin ajattelua tarvitaan myös, jotta voidaan ennustaa, kuinka kirkon toiminta muuttuu. Jo viime vuosina on huomattu, että toiminta keskittyy entistä enemmän sinne, missä ihmiset ovat, ei niinkään erillisiin kirkkorakennuksiin. Kirkkojen käyttöaste on melko pieni ja kustannukset niihin verrattuna suhteellisen suuret. Tämän vuoksi seurakunnat vähentävät kiinteistöjään.

Oivallus: rakennusten energiatehokkuuteen kannattaa satsata, vaikka tulevaisuuden omistajuus onkin epävarmaa. Rakennukset kuitenkin pysyvät.

Ilmastoratkaisut ovat kalliita

Oivallus: Edelläkävijät tekevät tämän päivän kalliista ratkaisuista huomisen valtavirtaa.

Esimerkkinä edelläkävijyydestä käytettiin kännykän yleistymistä; aluksi aika harvalla oli varaa kalliiseen matkapuhelimeen, joten vain varakkaimmat pystyivät hankkimaan sellaisen. Ajan kuluessa ja kännyköiden kehittyessä ne halpenivat, ja tällä hetkellä kännykkä on itsestäänselvyys myös köyhissä valtioissa. Samalla tavalla varakkaampien täytyy nyt tehdä kalliitakin ilmastoratkaisuja, jotta niistä tulee valtavirtaa ja kaikille mahdollisia tulevaisuudessa.

Kirjoittaja: Maria Runonen, kouluttaja, SYKLI

Viimeisimmät blogikirjoitukset