Siirry sisältöön

Kestävyyssiirtymä muokkaa yritysten toimintaympäristöä – Mistä apua johtamiseen?

Julkaistu: 5.5.2020

Tiina Taipale

Organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu 2020-luvulla ennennäkemättömällä vauhdilla. Tällä hetkellä mullistusta aiheuttaa korona. Tiedossa kuitenkin on, että ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaiset globaalit ympäristöongelmat tulevat jatkossa haastamaan organisaatioita yhä moninaisemmin tavoin.

Käynnissä siirtymä kohti hiilineutraaliutta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista

Globaalit ympäristöongelmat itsessään muokkaavat yritysten toimintaympäristöä. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto on yhdessä Deloitten kanssa arvioinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia suomalaisten yritysten liiketoimintaan . Yhä enenevässä määrin on myös alettu kiinnittää huomiota siihen, miten lisääntynyt ympäristöahdistus vaikuttaa ihmisten työkykyyn ja jaksamiseen. Tämän lisäksi ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten lämpötilojen nousu ja sään ääri-ilmiöt, vaikuttavat työterveyteen ja turvallisuuteen ylipäänsä.

Organisaatioiden kannalta toimintaympäristöön vaikuttavat paitsi ympäristöongelmat ja niiden seuraukset, myös kasvava ymmärrys siitä, että haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan suuria rakenteellisia muutoksia, eli siirtymää kohti vähähiilistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaavaa talous- ja yhteiskuntarakennetta. Tällaista siirtymää valmistellaan monin eri keinoin paitsi Euroopan, myös kansallisella tasolla, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja Suomen nykyinen hallitusohjelma osoittavat.

Organisaatioiden on opittava toimimaan yhä kestävämmin

Siirtymässä kohti vähähiilisyyttä ja luonnon monimuotoisuuden turvaavaa yhteiskuntarakennetta yrityksillä ja organisaatioilla on keskeinen rooli. Muutos ei ole mahdollinen, jos organisaatiot eivät uudista (liike)toimintamallejaan hiilineutraaleiksi. Tästä syystä yrityksiä tullaa jatkossa myös erilaisin kannustimin ja politiikkatoimin ohjaamaan kohti kestävyyttä. Yhä useampi yritys on jo nyt ennakoivasti omaksunut kiertotalouden liiketoimintamalleja, tai panostanut muuten toimintansa vastuullisuuteen. Vastuullisuus on usein yritykselle myös kannattavaa, ja nostaa esimerkiksi yrityksen brändiarvoa.

Johtamisjärjestelmät, esimerkiksi ympäristö- laatu- ja turvallisuusjohtamisen järjestelmät kuten ISO 9001 ja ISO 14001 tai Ekokompassi, luovat vaikuttavat raamit yrityksen vastuullisuuden kehittämistyölle. Vastuullisuuden kehittämiseen sopivia johtamisjärjestelmiä on useita, mutta ne kaikki ohjaavat jatkuvan kehittymisen toimintamallin omaksumiseen, eli yhä vaikuttavampaan vastuullisuustyöhön. Johtamisjärjestelmä ohjaa tarkastelemaan toimintaympäristöä, nykytilaa sekä asettamaan vaikuttavat tavoitteet vastuullisuusjohtamiselle. Oikein toteutettuna järjestelmä myös varmistaa, että tavoitteet siirtyvät puheista ja julistuksesta osaksi käytännön toimintaa ja arjen työtä.

Tarjoamme tienviittoja kestävälle polulle

Haluaisitko oppia lisää siitä, miten eri toimintajärjestelmät auttavat kehittämään yrityksen toimintaa huomioiden ympäristön, ihmiset ja talouden? Tarvitsetko tukea teille sopivan johtamisjärjestelmän kartoittamiseen? Tai tarvitsetko tukea johtamisjärjestelmätyön kehittämisessä yhä vaikuttavammaksi?
Tutustu ja ilmoittaudu syksyllä 2020 alkavaan laatu- ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmaan »

Lue lisää koulutustarjonnastamme »

Viimeisimmät blogikirjoitukset