Siirry sisältöön

Kestävän tulevaisuuden rakentamisesta läpileikkaava teema ammatilliseen koulutukseen

Julkaistu: 11.5.2022

Elina Hinkkanen, SYKLI ja Kaisa Rastas, Stadin AO

Ammatillisen koulutuksen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa vahvistuu vauhdilla ja vihreän siirtymän tavoitteet näkyvät jo oppilaitosten ohjauksessa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja lukuisat tutkijat painottavat uudistavan koulutuksen merkitystä viisaamman kulttuurin luomiseksi. Ilman kestävää kasvatusta ja koulutusta tavoittelemamme kestävyysmurros tai vihreä siirtymä ovat mahdottomia.

Koulutukselle maalailtu rooli kulttuuria uudistavana, kestävän tulevaisuuden rakentajana haastaa ammatillista koulutusta ja ajatuksia tulevaisuuden ammattitaidosta voimakkaasti. Ilmastonmuutos ja luontokato muuttavat totuttuja toimintatapoja myös koulutuksen järjestämisessä. Oppilaitoksiin tarvitaan valtavasti uutta ajattelua ja osaamista ammatillisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen saralla. Voisiko kestävän kehityksen rakentaminen olla ammatillisen koulutuksen keskeisimpiä tehtäviä jo vuonna 2030?

Tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamiseksi tarvitaan uudenlaista ajattelua, osaamista ja menetelmiä

Keväällä 2022 aloitettiin Suomen ympäristöopisto Syklissä ensimmäinen ympäristökasvatuksen koulutusohjelma ammatillisen koulutuksen painotuksella. Koulutusohjelmaan osallistuu 15 eri alan opettajaa Stadin Ammatti- ja aikuisopiston eri toimipisteistä. Koulutuksen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen roolista osana ammatillista koulutusta sekä kehittää ammatilliseen koulutukseen soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä. Opintojen aikana haetaan potkua tulevaisuustyöhön, jaetaan vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä, pohditaan uudistavia kumppanuuksia sekä lähdetään vahvistamaan oppilaitosten sekä tulevaisuuden ammattilaisten vihreää kädenjälkeä.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa päätettiin tarttua kestävyysmurrosta sarvista ja ryhtyä vahvistamaan henkilökunnan osaamista. Pitkän linjan ammatilliset kouluttajat hakivat opiskelemaan ympäristöalan erikoisammattitutkintoa. Osana tutkintoon johtavaa koulutusta he kehittävät tulevaisuuteen kurkottavia kestävyyskasvatuksen menetelmiä osaksi oman alan koulutusta, oppimisympäristöjä sekä koko oppilaitoksen toimintakulttuuria. ”Tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamiseksi haluamme vahvistaa opettajakuntamme ympäristö- ja kestävyyskasvatusosaamista”, sanoo Stadin AO:n apulaisrehtori Petri Kallionpää. Stadin AO onkin mahdollistanut opettajiensa opiskelun oppisopimuksen kautta.

Moniammatillinen ryhmä on vahvuus

”Hakijoita koulutusohjelmaan oli runsaasti. Tämä mahdollisti monialaisen ryhmän rakentamisen, ja näin eri alojen vahva osaaminen ja näkemyksellinen opettajuus saatiin mukaan ammatillisten ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen kehittämiseen”, iloitsee ryhmän vastuukouluttaja Elina Hinkkanen.

Mukana tässä ensimmäisessä koulutuksessa on opettajia monipuolisesti eri aloilta: ravintola- ja catering-, hius- ja kauneudenhoito-, taideteollisuuden, prosessiteollisuuden, kone- ja tuotantotekniikan, rakennus-, kiinteistönhoito- ja puhtaanapito-, taide- ja teatteritekniikan sekä sosiaali- ja terveydenhoidon alalta.  Tämän lisäksi mukana on kestävän kehityksen, digitaitojen, yhteiskunnallistentaitojen, viestinnän, S2 ja OPVA-opettajia.

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa

Koulutuksen ensimmäiset lähipäivät toteutettiin maalis- ja huhtikuun aurinkoisina päivinä Korkeasaaressa ja Villa Elfvikissä. ”Työn- ja nauruntäyteiset päivät ovat vahvistaneet Stadin AO:n opettajien näkemystä siitä, että ammatilliselle ympäristö- ja kestävyyskasvatukselle on voimakas tarve, eikä työsarka varmasti lopu kesken ihan lähivuosina”, toteaa koulutukseen itsekin osallistuva kauneudenhoitoalan opettaja Kaisa Rastas.

Keskeiseksi tavoitteeksi on noussut tarve saada kestävän kehityksen ajattelu ja teot läpileikkaamaan koko ammatillisten opintojen polkua. Tämä tarkoittaa aloittamista jo opiskelijoiden valmistavista opinnoista ja perehdytyksestä, jatkaen siitä toimipisteiden toimintakulttuuriin, ammatillisten opintojen työsaleihin, yto-opintoihin ja koulutussopimuspaikoille. Ja kirsikkana kakun päälle tietenkin osaksi valmistuvien opiskelijoiden osaamista.

Opiskelijoiden antaman suullisen ja kirjallisen palautteen mukaan koulutuspäivien parasta antia ovat olleet vertaistuki, verkostoituminen, keskustelut ja yhdessä ideoiminen. Kiitosta ovat saaneet myös omaan opetukseen sovellettavat menetelmät, päivien toiminnallisuus ja lähiympäristön hyödyntäminen oppimisympäristönä. Koulutuspäivät ovat kuuleman mukaan tarjonneet inspiraatiota ja uudenlaista perspektiiviä omaan työhön. Asiaa ja tietoa on välillä tarjoiltu ehkä liikaakin. Pilottikoulutus on vasta aluillaan ja reilun vuoden kuluttua voimme arvioida prosessia kokonaisuudessaan.

Tavoitteellista toimintaa ja jo tehty työ näkyväksi

Opiskelijat ovat ryhtyneet pohtimaan vastuullisuutta omalla alallaan. Alakohtaisia ympäristökasvatussuunnitelmia on alettu laatimaan siitä, miten kestävän kehityksen osaaminen hankitaan osana erialojen koulutusta, minkälaisia menetelmiä käytetään, miten oppimisympäristöjä tulisi kehittää ja miten osaaminen arvioidaan. Ensimmäisillä koulutuskerroilla on alkuun saatettu myös useita ympäristöalan kehittämishankkeita, joiden myötä mm. pyritään saamaan opiskelijat mukaan keke-työskentelyyn, järjestetään ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen työpajoja kollegoille, tehdään osaamislupauksia Agenda 2030 tavoitteiden pohjalta, pelillistetään materiaalien elinkaarta ja materiaalioppia, järjestetään kollegoille luonnosta voimaa tyhy-päiviä ja lähdetään kehittämään toiminnallista keke-polkua OPVA-opiskelijoille.

Koulutuksen aikana laaditaan myös kestävän kehityksen kartoitus ja -ohjelma oppilaitokseen. Kartoitus ja ohjelmatyön avulla pystytään osaltaan kehittämään oppilaitoksen toimintakulttuuria. Työ on loistava tapa saada esiin jo tapahtuva vastuullisuustoimintaa ja huomata heikkoja kohtia sekä kehittämiskohteita. Tyypillisesti kestävän kehityksen kartoitukset myös herättelevät työyhteisöä ja oppilaskuntaa pohtimaan kestävää kehitystä kaikkine ulottuvuuksineen. Pilottiryhmän kartoitukset on päätetty suunnatta mm. hiilijalanjäljen selvittämiseen, ekotukitoiminnan vaikutusten kartoittamiseen sekä materiaalivirtojen tarkastelemiseen toimipisteissä ja työsaleissa.

Uusi ryhmä käynnistyy lokakuussa

Alkaneen koulutuksen saamasta mainiosta vastaanotosta innostuneina Syklissä päätettiin aloittaa lokakuussa 2022 uusi ympäristökasvatuksen koulutus ammatillisen opetuksen painotuksella. Tällä kertaa Tampereen seudulla alkavasta koulutuksesta voit lukea lisää täältä. Haku on nyt auki!

Blogin kirjoittajat:

Elina Hinkkanen, ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen asiantuntija ja ammatillisen ympäristökasvatusryhmän vastuukouluttaja, SYKLI

Kaisa Rastas, kauneudenhoitoalan opettaja, ammatillisen ympäristökasvatuksen opiskelija ja KESTU-hankkeen projektikoordinaattori, Stadin AO

Viimeisimmät blogikirjoitukset