Siirry sisältöön

Kestävä kehitys henkilöstöjohtajan työpöydällä

Julkaistu: 6.8.2020

Tiina Taipale

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kato vaativat nopeita ratkaisuja. Yrityksissä kestävä kehitys ja vastuullisuus nousevat yhä useammin puheenaiheiksi esimerkiksi silloin, kun strategiaa, visiota tai arvoja uudistetaan. Strategian ja arvojen muuttuminen osaksi arjen työtä vaatii toimintatapojen uudistamista. Ihmisten johtamisella on tässä keskeinen rooli.

Henkilöstöammattilaiset voivat omassa työssään edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta esimerkiksi seuraavin tavoin:

Mielekkyyttä mahdollisuudesta pelastaa maailmaa

Henkilöstöammattilaiset ovat ihmisten työmotivaation ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita. Erityisesti nuorten työntekijöiden keskuudessa ympäristöhuoli on lisääntynyt. Vaikka ympäristöahdistusta pidetään nuorten kokemuksena, kouluttajana tapaan jatkuvasti kaiken ikäisiä ihmisiä, jotka ovat hakeutumassa uudelle alalle voidakseen tehdä arvojen mukaista työtä, eli edistää ekologisen kestävyyden toteutumista.

Työn imu, työhyvinvointi ja hyvä suoritus syntyvät usein siitä, että työ koetaan merkitykselliseksi. Henkilöstöammattilaisilla on keskeinen rooli ilmiön ymmärtämisessä ja sanoittamisessa: Tulevaisuudessa kaikilla ihmisillä tulisi olla mahdollisuus tehdä työtä, jonka he tietävät myös ekologisesti kestäväksi.

Vastuullisuus osaksi ihmisten johtamisen käytäntöjä

Henkilöstöjohtamisen käytännöt ohjaavat ihmisten toimintaa tavoitteiden mukaisiksi. Henkilöstöjohtamisen ammattilaisten osaamista tarvitaan myös silloin, jos tavoitteena on edistää kestävyyttä organisaation sopivalla ympäristöjohtamisen järjestelmällä, kuten Ekokompassi tai ISO 14 001.

Käytännössä jo rekrytointivaiheessa voidaan painottaa kestävyysnäkökohtien osaamista ja -asenteita. Perehdytys, suorituksen johtaminen ja palkitseminen ovat tapoja ohjata vastuullisuuteen myös niitä työntekijöitä, joille kestävyysnäkökohdat ovat vieraampia. Samoin työhyvinvointia kehitettäessä ja henkilöstöetuja mietittäessä kestävyyskysymykset painottuvat; yhä useampi työnantaja tarjoaa etätyömahdollisuuden tai tukee kestävää työmatkaliikkumista esimerkiksi työsuhdesähköpyörällä tai matkakortilla julkiseen liikenteeseen.

Tietoisuuden ja osaamisen vahvistaminen

Henkilöstöammattilaiset ovat osaamisen johtamisen ammattilaisia. Kaikki viittaa siihen, että tulevaisuudessa tulevat menestymään ne yritykset ja työntekijät, joilla on osaamista ratkoa kestävyyshaasteita. Organisaation ja työntekijöiden osaamista voidaan kehittää monin tavoin. Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa osaamisen taso on usein myös hyvä seurattava mittari. Esimerkiksi Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssien tai vastaavien koulutusten avulla voi varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on tiedot ja taidot toimia ammatissaan vastuullisesti.

Osaamista tarvitaan myös ympäristöjärjestelmän rakentamisessa

Käytännönläheinen ja tehokas tapa edistää vastuullisuutta on kouluttaa organisaatioon yksi tai useampi kestävän kehityksen ja ympäristövastuun johtamisen asiantuntija. Yhä useammin henkilöstöjohtaja on myös vastuullisuusjohtaja. Tämä on luontevaa, sillä hyvä henkilöstöjohtaminen on itsessään osa vastuullista toimintaa. Vastuullisuudesta voivat vastata myös muut johtajat, laatupäällikkö tai eri yksiköiden esimiehet.

Nyt syyskuussa alkava koulutusohjelmamme tukee kestävän kehityksen ja vastuullisuuden johtamista. Osana koulutusta osallistujat suorittavat kestävän kehityksen kartoituksen, ja saavat tukea organisaation toiminnan kehittämiseen ja/tai ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Ilmoittaudu mukaan tai välitä viestiä organisaatiossasi!

Viimeisimmät blogikirjoitukset