Siirry sisältöön

Henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen osaksi yritysvastuuta

Julkaistu: 15.5.2019

Vastuullisuuden merkitys yrityksille kasvaa edelleen. Näin arvioi 93 prosenttia FIBS:in yritysvastuututkimukseen vastanneista yrityksistä. Tänään julkaistuun tutkimukseen vastasi 188 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen suurimmista yrityksistä ja merkittävimmistä osuuskunnista. Etenkin toimitusjohtajat näkevät, että myös yritysvastuuseen käytettävät resurssit ja investoinnit kasvavat lähitulevaisuudessa. Yritysvastuun tärkeimmät motiivit suomalaisyrityksille ovat maineen rakentaminen ja brändin kasvattaminen, tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Perinteisin perustelu, kustannussäästöt, ovat jääneet tärkeysjärjestyksessä hännille.

Suurimpina haasteina suomalaisyritykset pitävät vastuullisuuden integroimista koko liiketoimintaan sekä toiminnan vaikutusten mittaamista ja seurantaa. Liikekumppaneiden ja alihankkijoiden sitouttamiseen on panostettu paljon viime vuosina ja ilmeisesti myös onnistuttu, sillä tämä nähdään entistä pienempänä haasteena. Samoin vastuullisuudesta viestiminen näyttää sujuvan jo totutusti: viestinnästä kannetaan nyt entistä vähemmän huolta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana eniten oli kasvanut huoli henkilöstön sitouttamisesta ja kouluttamisesta. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että tietoisuus osaamisen merkityksestä on heräämässä!

Vastuullisuuden tulee olla yritysjohdon pöydällä, jotta se voi tulla osaksi liiketoiminnan strategiaa ja kaikkia toiminnan osa-alueita ja jotta työtä johdetaan ja resursoidaan. Toteutuakseen käytännössä vastuullisuus edellyttää kuitenkin, että yritysjohdon lisäksi keskijohto ja työntekijät ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen ja sisällön eri tasoilla. Mikä on yrityksemme anti maailmalle tulevaisuuden rakentajana − entä mitä vastuullisuus tuo yrityksellemme esimerkiksi kannattavuutena ja työpaikkoina? Mitä on vastuullisuus minun työtehtävässäni: miten toimin vastuullisesti ja mikä on toimintani arvo? Tämä pitää voida kommunikoida jokaiselle johtoryhmän jäsenelle ja yhtä lailla jokaiselle työntekijälle. Vaikuttavuuteen voidaan päästä, kun jokainen tuntee oman roolinsa: sisäänostaja taitaa vastuulliset hankinnat, asentaja tekee työnsä osaavasti ja ammattiylpeydellä, myyjä myy sopivimman ja kestävimmän, keskijohto arvostaa ja kannustaa vastuullisuutta, ja yritysjohto on kartalla esimerkiksi kiertotalouden vaihtoehdoista perinteiselle myymiselle.

Teknologiateollisuus ry ja Osaamisen ennakointifoorumi ovat kiinnittäneet aiemmin tänä keväänä huomiota työntekijöiden osaamisen merkitykseen sekä suomalaisyrityksille että kestävälle kehitykselle ja ilmastotavoitteille. SYKLI tekee töitä työelämän kestävän osaamisen kehittämiseksi kouluttamalla asiantuntijoita ja keskijohtoa, ammatillisia opettajia ja eri alojen ammattilaisia. Tutkintoon valmistavat koulutuksemme, rekrytoivat F.E.C-koulutusohjelmat, opetustoimen henkilöstökoulutukset, organisaatioille räätälöidyt koulutukset ja konsultointi sekä rakenteilla olevat Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit vievät työelämää vastuulliseen suuntaan osaaja kerrallaan.

Viimeisimmät blogikirjoitukset