Siirry sisältöön

Henkilöstöjohtaminen kestävyysmurroksessa

Julkaistu: 20.10.2022

Ilmastokriisi ja kestävyysmurros muokkaavat työelämää ja sen rakenteita. Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa ja luontokatoa hillittäessä liiketoimintamallit ja arvonluonti uudistuvat. Vastuullisuus ei ole enää viherpeseviä korulauseita, vaan toiminnan harjoittamisen elinehto. Niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa tarvitaan uudenlaista ymmärrystä ja osaamista kestävyystavoitteista, kiertotaloudesta sekä toiminnan jalan- ja kädenjälkivaikutuksista. Johtamista pakottaa kohti uutta paitsi toimintaympäristön ohjautuminen kohti kestävyyttä, myös työntekijöiden ja asiakkaiden lisääntynyt ympäristöhuoli. Yhä useamman henkilöstöammattilaisen pöydältä löytyykin myös vastuullisuuskysymyksiä.

Tarve kestävyysmurrokselle on aito, jotta ilmastokriisiä ja luontokatoa saadaan hillittyä. Nopeassa tahdissa etenevä kestävyysmurros vaikuttaa kaikissa ammateissa toimivien työuriin ja työssään tarvitsemiin osaamisiin. Henkilöstöjohtajat ja -ammattilaiset ovat avainroolissa työelämän kestävyysmurroksen mahdollistajina. He vaikuttavat työurien kulkuun ja osaamisen kehittämiseen sekä muokkaavat organisaationsa työkulttuuria kestävämmäksi.

Kansainvälisessä henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa keskustellaankin lisääntyvässä määrin henkilöstöjohtamisen roolista organisaatioiden kestävässä johtamisessa. Henkilöstöjohtamisen käytännöillä onkin keskeinen rooli työntekijöiden vihreän tai vastuullisen työkäyttäytymisen mahdollistajana.

Muutos kohti kestävyyttä ei työelämässä(kään) vaadi luopumista, vaan uudenlaisen työn kuvitteluun heittäytymistä. Julkisuudessa puhutaan paljon nuorten ilmastoahdistuksesta, mutta myös yhä useammat pitkällä uralleen ehtineet osaajat haluavat työllään rakentaa kestävämpää maailmaa. Tämän mahdollistaminen voi tarjota uudenlaisia väyliä aidosti merkitykselliseksi koettuun työhön.

Ekologisesti kestävän ja elinkelpoisen maailman eteen työskentely voikin olla helpoin ja paras tapa lisätä työn imua ja työhyvinvointia. Tämä näkyy esimerkiksi Suomen ympäristöopisto Syklin koulutuksiin hakeutujien joukossa: yhä useampi toivoo löytävänsä väylän uudelle uralle, jossa voi työskennellä ympäristökriisin ratkaisemiseksi. Näillä ympäristöalan osaajilla on motivaatiota ja ammattitaitoa, jota yhä useammalla alalla tarvitaan kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi.

Kestävämmän työelämän kuvittelun voi aloittaa itsestään ja heti: Miltä työsi henkilöstöammattilaisena näyttäisi, jos työsi yhtenä tavoitteena olisi mahdollistaa henkilöstölle luonnon monimuotoisuuden vaaliminen tai ilmastokriisin hillintä? Näyttäisivätkö työpaikkanne tai työtehtävänne samoilta? Entä työpäivienne kulku? Jos kuvittelu tuntuu vaikealta, sitä kannattaa tehdä yhdessä.

Tiina Taipale

Tiina Taipale toimii Suomen ympäristöopisto Syklissä asiantuntijana. Hän on perehtynyt kestävään työelämän kysymyksiin, vastuullisiin uriin sekä henkilöstö- ja vastuullisuusjohtamisen rajapintoihin.

Blogikirjoitus on julkaistu aiemmin henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten Henry ry:n blogissa 8. elokuuta 2022 alustuksena syksyllä Henryn jäsenille järjestettyyn aamuwebinaariin.

Viimeisimmät blogikirjoitukset