Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallista vihreää siirtymää vauhditetaan VASKI-hankkeessa

Ammatilliselle koulutukselle luodaan seuraavan kahden vuoden aikana kestävyystiekartta, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän ohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa on mukana ennennäkemättömän iso porukka kun 61 ammatillista oppilaitosta on yhdistänyt voimansa kestävämmän ja vastuullisemman ammatillisen koulutuksen hyväksi.

Syklin rehtori Mia O’Neill pitää hanketta tervetulleena avauksena ammatillisen koulutuksen vastuullisuuden valtavirtaistamiseksi.

”Erityisesti odotan tältä hankkeelta konkreettisia keinoja kestävien toimintatapojen käyttöönottoa helpottamaan”, toteaa Mia O’Neill.

Syklissäkin hyödytään yhteisestä tavoitteesta. “Olemme toimineet kestävän kehityksen edelläkävijänä niin kauan, että se tulee luonnostaan. Toisaalta on myös vastuullisuusnäkökulmia, joita emme ehkä ole itsekään osanneet ottaa huomioon. Vertaisoppiminen ja yhteiset suuntaviivat auttavat myös meitä.”

Syklin pitkän linjan kestävyysosaaminen hyödyttää kaikki hankeosapuolia

Sykli viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan. Vuosikymmenien aikana tiivistynyt kestävän kehityksen ammatillisen koulutuksen osaaminen saadaan nyt hankkeen kautta kaikkien oppilaitosten hyötykäyttöön. Hankkeen aikana Sykli konsultoi muita hankekumppaneita kestävän kehityksen johtamisen järjestelmissä. Moni hankkeessa mukana oleva oppilaitos aikoo kehittää ja systematisoida ympäristöjohtamistaan hankkeen avulla.

Sykli veti aikanaan OKKA-säätiön oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifioinnin kriteerien laatimishanketta, ja hakee nyt uudistettuihin indikaattoreihin perustuvaa sertifikaattia vuoden 2022 aikana. Syklille on myönnetty Ekokompassin ympäristösertifikaatti vuonna 2020.

Kestävän kehityksen osaaminen täytyy saada osaksi kaikkea ammatillisuutta

Hankkeessa kehitetään pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä, jotka tukevat tulevan ammattilaisen kestävän tulevaisuuden osaamista. Tällä hetkellä kestävän kehityksen osaamisen hankkiminen jää helposti erilliseksi ja pieneksi kokonaisuudeksi ammatillisessa tutkinnossa. Tähän hanke pyrkii saamaa muutosta. Hankkeessa mallinnettavan oppimispolun tuloksena syntyy kestävän tulevaisuuden ammattilainen, jolla on valmiudet levittää osaamistaan myös tulevassa ammatissaan.

Hankkeen tilaisuudet ovat avoimia kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille

Kaksivuotisen hankkeen rahoitus on yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän ohjelmasta. Pääkoordinoijana toimivan Sataedun lisäksi vahvassa roolissa ovat osakoordinaattoreina Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luovi, Optima, Perho ja Sykli.

Yhdessä osakoordinaattorit ja Sataedu muodostavat koordinointiryhmän, jonka työpaketteihin hankkeen jäsenet osallistuvat tarpeidensa ja kiinnostustensa mukaisesti. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua hankkeen tilaisuuksiin ja hyödyntää hankemateriaaleja toiminnassaan.

Lue lisää hankkeesta: www.vaski.info

#kestäväammattilainen #vaskihanke #kestäväänosaamiseen

Viimeisimmät artikkelit