Siirry sisältöön

SuoLiike − Suoviljelystä uutta liiketoimintaa Kymenlaaksoon

SuoLiike-hanke on innovatiivinen aloite, joka vastaa Kymenlaakson turvetuotantoketjujen tarpeeseen löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimialan muutoksessa. Hankkeessa tunnistetaan ja testataan potentiaalisia suo- ja kosteikkoviljelyyn sopivia ja liiketoiminnallisesti kiinnostavia kasveja. Lisäksi tavoitteena on kehittää viljelytekniikoita ja suoviljelyyn pohjautuvaa tuotannollista toimintaa ja tuoteideoita kohti hiilineutraalimpia elinkeinomalleja. Viljelykokeissa testataan myös biohiilen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöjen vapautumisen hillitsijänä.

Hanke selvittää:

  • Potentiaalista tuotantoalaa, asiakastarpeita ja markkinoita käytöstä poistetuilla turpeennostoalueilla tuotettaville kasveille
  • Soveltuvaa viljelytekniikkaa, satopotentiaalia ja laatuvaatimuksia elintarvike-, biomassa- ja biostimulanttien jalostuksessa
  • Toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja referenssejä ulkomailta
  • Mahdollisia liiketoimintakonsepteja ja kannattavuuden edellytyksiä

Suoviljely on Suomessa vielä melko uutta ja tutkimatonta aluetta. SuoLiike-hanke pyrkii tuomaan tietoa ja käytännön ratkaisuja suoviljelyn mahdollisuuksista. Hankeen toteutus sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä kenttäkokeena entisillä turvetuotantoalueilla Kouvolassa. Hankkeessa testataan useita kasvilajeja, kuten ruoka- ja biomassakasveja. Kenttäkoekohteessa toteutettavilla kasvihuonekaasumittauksilla selvitetään millainen kosteikkoviljelykasvillisuus sitoo hyvin hiilidioksidia ja mitkä toimenpiteet vähentävät turvemaan kasvihuonekaasupäästöjä.

Kenttäkokeiden lisäksi järjestetään työpajoja aktiivisena yhteistyönä eri alojen asiantuntijoiden sekä Kymenlaakson turveyrittäjien ja maanviljelijöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on edistää nykyisten turpeen tuotantoketjuun kuuluvien yritysten toiminnan uudistumista ja kestävän kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeella tuetaan Kymenlaakson elinkeinojen taloudellista ja ekologista kestävyyttä.

Hankkeen toteuttajat

Kouvola Innovation (Kinno) toimii hankkeen päätoteuttajana, ja hankkeen kumppaneina ovat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristöopisto (SYKLI). Yhteistyötä tehdään myös paikallisten maanomistajien, turveyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024 – 30.6.2026, ja sen rahoittajina toimivat Kymenlaakson liitto ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Kysy lisää

Anna Kemppinen

Projektipäällikkö, hiilineutraali kiertotalous
Kim Yrjälä

Kim Yrjälä

asiantuntija

Jiri Luojukoski

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous