Siirry sisältöön

# Vaikutamme yhdessä -hanke

Kesto 1.1.2021 – 30.6.2022
Koordinaattori Business College Helsinki

Muut hankekumppanit
• Suomen ympäristöopisto SYKLI
• Mercuria
• Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO

Rahoittaja Opetushallitus.

Hanke on osa valtakunnallista Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oikeus-osata

– Painopistealue 2.1 Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
– Painopistealue 2.3. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Syklin osalta painopiste 2.1 tavoitteena on käynnistää ja kehittää oppilaskuntatoimintaa organisaatiossa. Tavoitteena on myös yhdessä opiskelijoiden kanssa tukea opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja laatia uudenlaisia vertaistiedottamisen ja -ohjaamisen keinoja.

Painopistealueen 2.3. toiminnassa taas Syklissä tavoitteena on kehittää alumnitoimintaa, vahvistaa opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden ja kokemusten jakamisen kulttuuria ja oppilaitokseen kiinnittymistä sekä oppilaitokseen ”brändäytymistä”.

Lisätietoja
Isa Mäkelä, projektikoordinaattori
Suomen ympäristöopisto Sykli
+358 50 367 7855 |isa.makela@sykli.fi