Siirry sisältöön

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hankkeessa kehitetään kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä. Hanke edistää myös kiertotaloustuotteiden kysynnän kasvua ja käytettyjen tavaroiden uudelleen hyödyntämistä. Samalla kierrätyskeskuksista jätteeksi päätyvän materiaalien määrä vähenee.

KiertotalousHUB on ympäristö, jossa yrittäjät ja käsityöläiset voivat jatkojalostaa kierrätyskeskuksen materiaaleja ja tuotteita sekä tehdä yhteistyötä ja verkostoitua. HUBien ja niiden mahdollistaman toiminnan vaikutuksesta kohdealueelle syntyy uusia, käytettyjen tuotteiden jatkojalostamiseen perustuvia innovaatioita, pienten yritysten uutta liiketoimintaa sekä kiertotalouden yritysyhteistyötä ja osaamista.

Hankkeessa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Espoon Nihtisillan kierrätyskeskus ja Helsingin kaupungin kohde avataan kehitysalustoiksi, joissa testataan ja kehitetään uusia kiertotalouden yritystoimintaa tukevia palveluja. Toimintamallit kiertotalousHUBeille luodaan näiden kokeilujen kautta.

Hankkeen taustalla ovat kansainväliset (YK Agenda 2030, EU) ja paikalliset (Uudenmaan liitto) kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden tavoitteet, joita pyritään saavuttamaan mm. tuotteiden uudelleenkäytön kautta. Uudelleenkäytön edistäminen edellyttää uusia toimintamalleja, verkostoitumista ja liiketoimintaideoita, joiden luomista SHOPS2HUBS-hanke tukee.

Suomen ympäristöopisto Syklin rooli hankkeessa on etsiä ja tunnistaa toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita kiertotalouteen liittyvästä liiketoiminnan kehittämisestä kiertotalousHUBeissa. Toimijat voivat olla esimerkiksi start up yrittäjiä, käsityöläisiä tai yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä. Sykli on lisäksi mukana muiden hanketoimijoiden kanssa kiertotalousHUB toimintamallin kehittämisessä ja jalkauttamisessa.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.12.2021

Hankkeen päätoteuttajana toimii Green Net Finland, ja Syklin lisäksi muita osatoteuttajia ovat Helsingin kaupunki sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Katja Rautalin
046 920 0445
katja.rautalin@sykli.fi