Siirry sisältöön

LUO Net GOES International

SYKLI on mukana kansainvälisessä LUO Net GOES International -hankkeessa, jonka päätavoite on vahvistaa Kanta-Hämeen alueen biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa. Hanke keskittyy bio- ja kiertotalouden toiminnan vahvistamiseen alueellisesti – molempien talousmuotojen keskiössä on hiilineutraali toiminta. Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Osatoteuttajia ovat Syklin lisäksi Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa:

  • Kansainvälinen Intelligent Bioeconomy Week (IBW) -tapahtuma, joka vakiintuu biotalouden ja digitaalisten työkalujen ja menetelmien maailmanlaajuiseksi ja kaikkia alalla toimivia kiinnostavaksi tapahtumaksi.
  • Kanta-Hämeen alueen kiertotalouden tiekartta, jonka avulla tunnistetaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tiekartassa kuvataan aikajana sekä toimenpiteet ja tavoitteet, joiden saavuttaminen mahdollistaa Kanta-Hämeen alueen siirtymisen kohti vähähiilistä, jätteetöntä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä toteuttavaa kiertotaloutta. Materiaalit tuotetaan myös englannin kielellä. SYKLI vastaa tästä tavoitteesta.
  • Tiedonsiirto/kaupallistamispolku, jossa tavoitellaan keksintöjen ja innovaatioiden päätymistä mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan hyödyksi. Lisäksi tuotetaan tietoa yrittäjille myös tutkimustyöhön liittyvistä immateriaalioikeuksista, patenteista, keksinnöistä ja niiden suojaamisesta.
  • Monikeskistä kansainvälistä yhteistyötä Uuden-Seelannin Waikaton alueen ja Kiinan Sisä-Mongolian kanssa. Kansainvälisessä yhteistyössä rakennetaan pilottihanke ympäristömonitoroinnin ja siihen perustuvan vesistöalueen hallinnan perustalle.

Hanke nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti, ja tuo Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi. Hanke lisää myös suomalaisen biotalousosaamisen vientimahdollisuuksia, verkottaa asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä lisää opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.5.2022.

Lisätietoja:

Mia O’Neill
mia.oneill@sykli.fi

Riku Mustonen
riku.mustonen@sykli.fi