Siirry sisältöön

Pohjois-pohjanmaa, Vihreän siirtymän projektiasiantuntija KEKO-koulutusohjelma 2023

Tehdään Pohjois-Pohjanmaasta vihreän siirtymän kärkialue kestävällä osaamisella

Vety- ja kiertotalous, päästöttömät energiajärjestelmät, energiatehokkuus ja muut ilmasto- ja ympäristöratkaisut ovat tunnistettuja tulevaisuuden avaimia. Vaikka vihreä siirtymä vaatii paljon resursseja, se on välttämätöntä yhteiskunnan, ympäristön ja talouden kannalta.

Tarvitsetteko asiantuntijaa tai lisäresurssia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen tai vihreän siirtymän hankkeisiin?

SYKLI toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaaman Vihreän siirtymän projektiasiantuntija koulutuksen elokuun puolivälissä 2023. Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän työnhakijan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa opiskelijalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön kuuden kuukauden ajaksi. Tarjoa työjaksopaikka opiskelijallemme, joka voi toteuttaa teille vihreän siirtymän projektin tai muun tehtävä-kokonaisuuden.

Opiskelijamme ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia esimerkiksi tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden tai viestinnän alan osaajia. Organisaatio ja opiskelija määrittelevät yhdessä työkokonaisuuden, joka vastaa organisaation tarpeisiin ja samalla tukee opiskelijan kehittymistä. Koulutus toteutetaan KEKO – mallilla (kehittämiskoulutus), jossa työjakson aikana tehdyllä kehittämistehtävällä on tärkeä osuus. Kehittämistehtävä voi liittyä esimerkiksi:

 • puhtaaseen energiantuotantoon
 • kiertotalousratkaisuihin ja vähäpäästöisiin innovaatioihin
 • uusiin teknologioihin, palveluihin ja toimintamalleihin

Edut yrityksellenne

 • asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen
 • kehittämisresursseja vihreään siirtymään
 • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta
 • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi

Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen työllistämiseen tähtäävistä koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka KEKO-koulutusohjelma tähtääkin uusien työpaikkojen löytymiseen. Ohjelmaan mahtuu 12 opiskelija-yritysparia.

Koulutusohjelma

Syklin koulutuksesta opiskelija saa osaamista mm:

 • projektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista kiertotaloudesta
 • data ja digitalisaatiosta, Power BI -työkalusta
 • materiaalitehokkuudesta
 • vastuullisuusviestinnästä
 • hiilijalanjäljestä ja päästövähennyspolusta
 • rahoituksesta
 • kiinteistön energiatehokkuudesta

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Terhi Liettilä

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut