Hae sivuilta

Kestävään osaamiseen

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Lue lisää

Koulutukset

Suorita ympäristöalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Koulutukset

Koulutusalat

Tutustu koulutusaloihin

Lue lisää

Rekrytoivat
koulutukset

Lue lisää

Sykli lyhyesti

Ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Kestävien ratkaisujen löytäminen monimutkaisiin ongelmiin vaatii monipuolisia ympäristöosaajia. Korostuvia osaamistarpeita ovat resurssitehokkuus, ekosysteemipalveluiden hallinta, ympäristötalous, kulutuksen ohjaus sekä rajapintoja ylittävien systeemien hallinta.

Ympäristöratkaisuihin tarvitaan teknologista, taloudellista, ekologista, yhteiskunnallista ja ihmistieteellistä osaamista. Työelämässä tarvitaan taitoa toimia monialaisissa verkostoissa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä kykyä ympäristöosaamisen soveltamiseen ja ongelmanratkaisuun.

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. Tarjoamme tutkintoon valmistavaa koulutusta, lyhytkoulutuksia, konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita. Ydinosaamistamme on soveltaa uusinta tietoa käytännössä ja tuoda tämä asiakkaidemme hyödyksi. Siksi meidät tunnetaankin työelämän kestävän kehityksen edelläkävijänä. Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja räätälöimme koulutukset asiakasorganisaatiolle ja yksilötasolle.

SYKLI on valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos. Perustehtävämme on ympäristöosaamisen vahvistaminen ja asiakkaiden toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Sykli tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvia koulutus- ja kehittämispalveluita valtakunnallisesti hyödyntäen yhteistyöverkostoja.

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n omistavat TTS Työtehoseura, Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry. Toimipaikkamme sijaitsevat Riihimäellä ja Helsingissä.