Hae sivuilta

Palveluita kunnille

Palveluita kunnille

Kuntien EEinssi-palvelu

Tarvitseeko kuntanne energiatehokkuusosaamista?

Alati haastavassa kuntatalouden tasapainoilussa tarvitaan käyttöön kaikki keinot. Asiaa ei helpota EU:n ja Suomen asettamat valtakunnalliset päästötavoitteet.
Kunnat omistavat suuren määrän kiinteistöjä niillä sijaitsee noin 60 tuhatta rakennusta. Rakennusten käyttömenoista on mahdollista löytää säästöjä. Useissa kunnissa on kuitenkin pula etenkin henkilöresurssista tuloksellisen ja pitkäjänteisen energiatehokkuus työn toteuttamiseen.

Kuntaliitto ja Suomen ympäristöopisto Sykli tekivät yhdessä kyselyn energiatehokkuustyön pullonkauloista. Kyselyn tulokset vahvistivat omaan kokemukseemme perustuvaa kuvaa näistä syistä ja tilanteesta kuntakentällä.

Valtakunnallisena toimijana haluamme tuoda helpotusta ja osaamista kuntiin energiatehokkuus asioissa. Olemme luoneet Energiainssi by Sykli – palvelun, joka on räätälöitävissä kuntakohtaisesti ja on sisällöltään kattava.

Palvelun tuottamina etuina kunta voi käyttää henkilöresursseja muihin tehtäviin niiden vapautuessa aikaa vieviltä energiatehokkuus tehtäviltä. Palvelun tuloksena kunta saa säästöjä käyttömenoista, hiilidioksidi päästöt vähenevät ja ylläpitohenkilöstön osaamista lisätään.

Yhteyshenkilö: Timo Lahti, timo.lahti@sykli.fi, p. 050 3083 688

Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja

Kaupunkisuunnittelussa etsitään uusia keinoja vuorovaikutukseen osallisten kanssa. Myös yhteistyö eri toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa edellyttää hyvää kommunikointia. Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajassa rakennetaan luottamusta ja pohjaa yhteistyölle konkreettisten suunnittelukohteiden parissa. Paja antaa osallistujille valmiuksia tarkastella kaupunkisuunnittelua monista näkökulmista ja osallistua rakentavasti kotikaupungin kehittämisestä käytävään keskusteluun. Työpajaa voi soveltaa esimerkiksi kunnan tai kaupungin nuorten ja eri intressiryhmien osallistamisessa, eri toimialojen ja asiantuntijaryhmien yhteistyön parantamisessa, kaupunkisuunnittelun tekemisestä tutuksi luottamushenkilöille sekä eri toimijoiden aktivoimisessa yleiskaavasuunnitteluun. Lisätietoja työpajasta: www.kaupunkipeli.fi

Yhteyshenkilö: info@sykli.fi, p. 050 529 6428

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Sykli tarjoaa koulutusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen ja organisaation sisäiseen kehittämiseen. Koulutus voidaan toteuttaa johdolle ja esimiehille, näistä toiminnoista vastaaville asiantuntijoille tai koko henkilöstölle.

Syklissä voit kouluttautua myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen asiantuntijaksi ja suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Tutkintoon valmistava koulutus soveltuu asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille toimialasta riippumatta. Koulutuksessa saat käytännönläheistä tietotaitoa oman asiantuntijuutesi ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Lisätietoja: https://sykli.fi/koulutusalat/laatu-ymparisto-ja-turvallisuusjohtaminen/

Yhteyshenkilö: Minna Myllykoski, minna.myllykoski@sykli.fi, p. 040 740 6028

Ympäristöturvallisuuskortti™

Ympäristöturvallisuuskortti™ on tärkeä organisaatioille, joissa käsitellään kemikaaleja tai jätteitä. Sen aiheita ovat mm. keskeinen lainsäädäntö, ympäristöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, ympäristöturvallisuushavaintojen tekeminen, jätteiden lajittelu ja kemikaalien turvallinen käsittely sekä vastuullisuuden merkitys viestinnässä ja markkinoinnissa.

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnallinen, yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuskonseptin on suunnitellut ja sen omistaa Suomen ympäristöturvallisuuden kehittämiskeskus SYMKE. Sisältö rakennetaan asiakkaan toimialaan ja tarpeisiin sopivaksi. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen. Yksipäiväinen koulutus sopii hyvin kunnan ympäristötoimen henkilöstölle.

Yhteyshenkilö: Pauli Vennervirta, pauli.vennervirta@sykli.fi, p. 050 387 3938