Hae sivuilta

Palveluita kunnille

Palveluita kunnille

Kuntien EEinssi-palvelu

Tarvitseeko kuntanne energiatehokkuusosaamista?

Alati haastavassa kuntatalouden tasapainoilussa tarvitaan käyttöön kaikki keinot. Asiaa ei helpota EU:n ja Suomen asettamat valtakunnalliset päästötavoitteet.

Kunnat omistavat suuren määrän kiinteistöjä. Niillä sijaitsee noin 60 000 rakennusta. Rakennusten käyttömenoista on mahdollista löytää säästöjä. Useissa kunnissa on kuitenkin pula etenkin henkilöresurssista tuloksellisen ja pitkäjänteisen energiatehokkuustyön toteuttamiseen.

Kuntaliitto ja Suomen ympäristöopisto Sykli tekivät yhdessä kyselyn energiatehokkuustyön pullonkauloista. Kyselyn tulokset vahvistivat omaan kokemukseemme perustuvaa kuvaa näistä syistä ja tilanteesta kuntakentällä.

Valtakunnallisena toimijana haluamme tuoda helpotusta ja osaamista kuntiin energiatehokkuusasioissa. Olemme luoneet Energiainssi by Sykli -palvelun, joka on räätälöitävissä kuntakohtaisesti ja on sisällöltään kattava.

Palvelun tuottamina etuina kunta voi käyttää henkilöresursseja muihin tehtäviin niiden vapautuessa aikaa vieviltä energiatehokkuustehtäviltä. Palvelun tuloksena kunta saa säästöjä käyttömenoista, hiilidioksidipäästöt vähenevät ja ylläpitohenkilöstön osaamista lisätään.

Yhteyshenkilö: Timo Lahti, timo.lahti@sykli.fi, p. 050 3083 688

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Sykli tarjoaa koulutusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen ja organisaation sisäiseen kehittämiseen. Koulutus voidaan toteuttaa johdolle ja esimiehille, näistä toiminnoista vastaaville asiantuntijoille tai koko henkilöstölle.

Syklissä voit kouluttautua myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen asiantuntijaksi ja suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Tutkintoon valmistava koulutus soveltuu asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille toimialasta riippumatta. Koulutuksessa saat käytännönläheistä tietotaitoa oman asiantuntijuutesi ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Lisätietoja: https://sykli.fi/koulutusalat/laatu-ymparisto-ja-turvallisuusjohtaminen/

Yhteyshenkilö: Minna Myllykoski, minna.myllykoski@sykli.fi, p. 040 740 6028

Ympäristöturvallisuuskortti™

Ympäristöturvallisuuskortti™ on tärkeä organisaatioille, joissa käsitellään kemikaaleja tai jätteitä. Sen aiheita ovat mm. keskeinen lainsäädäntö, ympäristöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, ympäristöturvallisuushavaintojen tekeminen, jätteiden lajittelu ja kemikaalien turvallinen käsittely sekä vastuullisuuden merkitys viestinnässä ja markkinoinnissa.

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnallinen, yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuskonseptin on suunnitellut ja sen omistaa Suomen ympäristöturvallisuuden kehittämiskeskus SYMKE. Sisältö rakennetaan asiakkaan toimialaan ja tarpeisiin sopivaksi. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen. Yksipäiväinen koulutus sopii hyvin kunnan ympäristötoimen henkilöstölle.

Yhteyshenkilö: Pauli Vennervirta, pauli.vennervirta@sykli.fi, p. 050 387 3938