Hae sivuilta

Konsultointi- ja kehittämispalvelut

Järjestelmäkoulutukset ja konsultointi yrityksissä

Tuemme organisaatioita toimintajärjestelmän kehittämisessä konsultoinnilla ja koulutuksella. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti tavoitteena voi olla laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmä tai näiden yhdistelmä, toimintajärjestelmä. Organisaation tavoitteena voi olla myös järjestelmän sertifiointi.

Tarjoamme koulutusta myös organisaation toiminnan arviointiin. Koulutus antaa valmiudet toiminnan sisäiseen auditointiin tai itsearviointiin. Kriteereinä ovat asiakkaan tarpeiden mukaan laatujärjestelmä ISO 9001, ympäristöjärjestelmä ISO 14001, elintarviketurvallisuusjärjestelmä ISO 22000, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001, EFQM tai Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit. Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita ja oppilaitoksia.

Auditointikoulutus koostuu teoriaosuudesta, itsenäisesti suoritettavasta harjoitusauditoinnista ja palautepäivästä. Harjoitusauditointi voidaan toteuttaa myös ohjattuna, jolloin annamme palautteen auditointipäivän päätteeksi. Itsearviointikoulutuksessa tutustutaan kriteeristöön ja sen soveltumiseen organisaatiossa, pisteytyksen perusteisiin ja harjoitellaan itsearviointia. Voimme myös toimia koko itsearviointiprosessin ohjaajina.

Johdon katselmuksen koulutuksessa perehdytään katselmusprosessiin osana organisaation johtamista ja toimintajärjestelmää. Lisäksi syvennytään johdon katselmukselle asetettuihin vaatimuksiin sekä yrityksen omaan katselmusasialistaan ja pohditaan, mistä löytyvät tarvittavat tiedot ja miten johtopäätökset ja kannanotot kirjataan.

Jätehuollon asiantuntijapalvelut

Jätehuollon ja jätteen hyödyntämisen merkitys osana materiaalitehokasta yhteiskuntaa kasvaa. Eri aloilla toimivat yritykset ja yhteisöt tarvitsevat osaamista jätehuoltonsa järjestämiseen ja toimintansa materiaalitehokkuuden parantamiseen. Tarjoammekin koulutuksia ja asiantuntijapalveluita myös tähän tarpeeseen.

Materiaalitehokkuuspalvelut

Suurimmat säästöt yrityksenne jätehuollossa voidaan toteuttaa materiaalitehokkuutta parantamalla. Tällöin säästetään raaka-aineita, työaikaa sekä jätehuollon kustannuksia ja ympäristöä. Materiaalitehokkuuskartoituksen avulla tuomme esiin säästöehdotuksia ja uusia ideoita tuotantoprosessien ja toiminnan materiaalitehokkuuden parantamiseksi.

Kestävän liiketoiminnan kartoitus

Pitkäjänteinen yritystoiminta on kestävää niin liiketaloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin. Tarjoamme yrityksille ja muille organisaatioille KELI-kartoituksia kestävän toiminnan kehittämisen pohjaksi. KELI-kartoitus auttaa yrittäjää varmistamaan, että liiketoiminta on hyvällä ja jatkuvalla pohjalla. Kartoitus sopii monenlaisiin yrityksen kehittämistyön vaiheisiin, joko kestävän kehityksen työn aloitustyökaluksi tai tarkentamaan ja selkiyttämään jo aloitettua työtä. KELI-kartoituksen avulla voidaan paikantaa tärkeimmät kehityskohteet, olivatpa ne sitten talouden, henkilöstön, ympäristöasioiden tai asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden alueella.

Kartoituksen laajuudesta ja sisällöstä sovitaan aina erikseen. Kartoitus kestää muutamasta tunnista pariin päivään yrityksen koosta ja kartoituksen laajuudesta riippuen. Kartoituksen kustannukset riippuvat toteutustavasta ja kustannuksista sovitaan aina etukäteen.

Pelissä yhteinen kaupunki

Pelissä yhteinen kaupunki! on kokemuksellinen työpaja, joka tuo yhteen kaupunkilaiset ja kaupunkisuunnittelun ammattilaiset. Työpaja herättää kiinnostuksen omaan elinympäristöön ja antaa valmiuksia osallistua sen kehittämiseen. Menetelmä luo vuorovaikutusta kaupunkisuunnitteluun ja luottamusta eri toimijoiden välillä. Pelillisyys innostaa keskustelemaan ja oppimaan. Menetelmä sopii yläkoululaisille ja sitä vanhemmille opiskelijoille.

Lue lisää sivulta www.kaupunkipeli.fi