Hae sivuilta

Asiantuntija- ja kehittämispalvelut

Asiantuntija- ja kehittämispalvelut

Autamme yritystänne tai organisaatiotanne toimintanne kehittämisessä. Tarjoamme palveluitamme kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä vastuuhenkilöön tai lähetä meille yhteydenottopyyntö tämän sivun alaosasta.

Ekokompassin auditointi- ja asiantuntijapalvelu

Ekokompassi on kaikille toimialoille sopiva ympäristöjärjestelmä, joka rakennetaan juuri sinun organisaatiollesi sopivaksi asiantuntijan tuella. Sitä käyttää jo yli 350 pk-yritystä, organisaatiota ja tapahtumaa eri aloilta ja se on kehitetty kansainvälisen ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardin pohjalta. Lue lisää: https://ekokompassi.fi/

Sykli on Ekokompassi-palveluntuottaja eli tarjoamme Ekokompassin auditointi- ja asiantuntijapalveluja. Asiantuntijapalvelulla autetaan organisaatiota ympäristöjärjestelmän rakentamisessa. Auditoinnissa puolestaan varmistetaan, että Ekokompassin 10 kriteeriä täyttyvät ja organisaatiolle voidaan myöntää Ekokompassi-sertifikaatti.

Ekokompassi-asiakkaana voit tilata auditoinnin suoraan asiantuntijaltamme.

Yhteyshenkilö: Laatupäällikkö, kouluttaja Minna Myllykoski, minna.myllykoski@sykli.fi, p. 040 740 6028

Hiilijalanjälkilaskenta

Onko jo korkea aika selvittää yrityksenne hiilijalanjälki? Hiilijalanjäljen hallinta on osa vastuullisuutta. Laskennan avulla selvitetään, paljonko yrityksenne toiminta kuormittaa ilmastoa ja miten päästöt jakautuvat eri toiminnoille. Näin tunnistetaan merkittävimmät päästöjä aiheuttavat tekijät ja selvitetään toteuttamiskelpoisimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi.

Laskennan lopputuloksena saat helppolukuisen loppuraportin, joka sisältää toimintasuositukset yrityksen omalla päästövähennyspolulla.

Kasvihuonekaasuprotokollassa päästöt jaotellaan kolmeen laajuusalaan.

Miten hiilijalanjälkilaskennassa lähdetään liikkeelle?

Ennen laskennan aloittamista tehdään tarvittavat määrittelyt ja rajaukset. Kasvihuonekaasuprotokollassa päästöt jaotellaan kolmeen laajuusalaan yllä olevan kuvan mukaisesti.

Scope 1- ja Scope 2 -päästöt ovat yrityksen oman kontrollin alla ja siksi usein helposti laskettavissa ja kontrolloitavissa. Scope 3 -päästöt ovat epäsuoria ja siksi niiden laskeminen on vaativampaa. Esimerkiksi materiaalihankinnan päästöjen selvittämiseksi tietoja kysytään valmistajalta. Jos tietoja ei ole saatavilla, käytetään laskennassa hyödyksi erilaisia päästökerrointietokantoja.

Laskennan määrittelyn ja rajausten perustella kerätään tarvittavat tiedot. Asiakas kerää tiedot itse tai valtuuttaa Syklin keräämään tiedot.

Kenelle laskenta sopii?

Syklin hiilijalanjälkilaskenta soveltuu parhaiten pk-yrityksille esimerkiksi logistiikka- ja energia-alalla.

Lue lisää: Airanteen Energia sai hyviä uutisia hiilijalanjälkilaskennasta

Yhteyshenkilö: Projektiasiantuntija, kouluttaja Tapio Pelto, tapio.pelto@sykli.fi, p. 050 598 254

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Onko teillä tarvetta kehittää organisaationne laatu-, ympäristö- tai turvallisuustyötä järjestelmällisemmäksi? Tuemme asiakkaitamme toimintajärjestelmän rakentamisessa, kehittämisessä, viestinnässä ja jalkauttamisessa tarjoamalla koulutusta ja konsultointia.

Organisaationne tarpeisiin räätälöity kokonaisuus voi koostua esim. esimiehille ja henkilöstölle suunnatuista työpajoista, joissa kartoitetaan kehittämistarpeet, ideoidaan toteutusta ja aktivoidaan käytännön kehittämistoimiin.

Organisaationne asiantuntijat ja esimiehet voivat hankkia osaamista myös Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavasta koulutusohjelmasta. Käytännönläheisen, reilun vuoden kestävän koulutusohjelman aikana osallistujat toteuttavat omassa organisaatiossaan laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman kehitystyön.

Lue lisää: Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutukset » 

Yhteyshenkilö: Laatupäällikkö, kouluttaja Minna Myllykoski, minna.myllykoski@sykli.fi, p. 040 740 6028

Jätehuolto ja materiaalitehokkuus

Jätehuollon ja jätteen hyödyntämisen merkitys osana materiaalitehokasta yhteiskuntaa kasvaa. Eri aloilla toimivat yritykset ja yhteisöt tarvitsevat osaamista jätehuoltonsa järjestämiseen ja toimintansa materiaalitehokkuuden parantamiseen. Tarjoammekin koulutuksia ja asiantuntijapalveluita myös tähän tarpeeseen.

Suurimmat säästöt yrityksenne jätehuollossa voidaan toteuttaa materiaalitehokkuutta parantamalla. Tällöin säästetään raaka-aineita, työaikaa sekä jätehuollon kustannuksia ja ympäristöä. Materiaalitehokkuuskartoituksen avulla tuomme esiin säästöehdotuksia ja uusia ideoita tuotantoprosessien ja toiminnan materiaalitehokkuuden parantamiseksi.

Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja Taru Uotila, taru.uotila@sykli.fi, p. 050 370 1414

Yhteydenottolomake

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.