Siirry sisältöön
Ympäristökasvatus

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma – ulkona oppimisen painotus

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Ympäristökasvattajaksi ulkona oppimisen painotuksella

Opettaja, kasvattaja ja nuoriso- ja järjestötyöntekijä, kiinnostaako sinua kestävän kehityksen edistäminen ja ulkona oppiminen? Haluatko kehittyä ympäristökasvattajana? Kaipaatko työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia organisaatiosi kestävyystyöhön sekä vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä? Suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ulkona oppimisen painotuksella!


Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, 1 etäopetuspäivä ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden ja sen voi suorittaa oman työn ohessa.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen sekä pääset kehittämään työyhteisötaitojasi. 

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen nykytilaa ja laaditaan organisaatiolle kestävän kehityksen ohjelma. Ympäristökasvatustyön tueksi laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma. Koulutuksen aikana toteutetaan ympäristökasvatustilaisuus ja ympäristöalan kehittämishanke. Ympäristökasvatuksen menetelmällistä osaamista monipuolistetaan jokavuotisella Monet menetelmät -lähijaksolla Virroilla. Merkittävä osa lähijaksoista toteutetaan ulkona.

Ulkona oppimisen painotus

Painotamme lähijaksoilla ulkona oppimisen näkökulmaa. Avaamme luonnon hyvinvointia ja oppimista tukevia vaikutuksia. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin ja luomme yhteyden ympäristökasvatuksen ja ulkona toimimisen välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi ulkopedagogiksi sekä työyhteisösi innostamista mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden liittyä erilaisiin yhteistyö- ja toimintaverkostoihin.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii varhaiskasvattajille, perusopetukseen, nuorisotoimeen, seurakunnille, järjestöille, seikkailukasvatukseen, sekä muille ulkona toimiville.

Koulutuksen hinta

Tutkintokoulutus järjestetään valtion rahoituksella, ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus soveltuu toistaiseksi voimassa olevassa tai vähintään vuoden määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa oleville sekä yrittäjille. Selvitä mahdollisuutesi oppisopimukseen. Mikäli saat järjestettyä itsellesi oppisopimuspaikan oman alueesi oppisopimustoimiston kautta, niin SYKLI ei laskuta sinulta opiskelijamaksua. Ilman työ- tai virkasuhdetta olevat voivat opiskella omaehtoisella valtionosuusrahoituksella.

Hakulomakkeeseen tulee merkitä suunniteltu opintojesi rahoitusmuoto. Rahoitusmuodoista saa lisätietoja Syklin infosta: info@sykli.fi tai kouluttajilta. 


Kysy lisää

Vastuukouluttaja Tampere

Riina Fågel

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Vastuukouluttaja PK-seutu

Maarit Pihkala

Maarit Pihkala

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Vastuukouluttaja Turku

Ulla Myllyniemi

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus