Siirry sisältöön
Ympäristökasvatus

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma – nuorisoalan painotus

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Ympäristökasvattajaksi nuorisoalan painotuksella

Nuorisoalan toimija, haluatko kehittyä ympäristökasvattajana? Kiinnostaako sinua kestävän kehityksen edistäminen ja ulkona toimiminen? Kaipaatko työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia nuorisopalvelu- tai muuhun nuorisoalan kestävyystyöhön sekä vinkkejä luonnosta saatavien hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen toiminnassa? Suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi nuorisoalan painotuksella! 

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen. Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, 1 etäopetuspäivä ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden ja sen voi suorittaa oman työn ohessa. 

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen sekä pääset kehittämään työyhteisötaitojasi.  Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen nykytilaa ja laaditaan organisaatiolle kestävän kehityksen ohjelma. Ympäristökasvatustyön tueksi laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma. Koulutuksen aikana toteutetaan ympäristökasvatustilaisuus ja ympäristöalan kehittämishanke. Edellä mainitut tehtävät toteutetaan työyhteisöön tai muuhun sopivaan organisaatioon tehtävinä osaamistehtävinä. Ympäristökasvatuksen menetelmällistä osaamista monipuolistetaan jokavuotisella Monet menetelmät -lähijaksolla Virroilla. Merkittävä osa lähijaksoista toteutetaan ulkona. 

Nuorisoalan painotus

Painotamme lähijaksoilla ulkona toimimisen näkökulmaa. Perehdymme luonnon hyvinvointia ja oppimista sekä osallisuutta tukeviin vaikutuksiin. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin. Luomme yhteyden myös ympäristökasvatuksen ja kestävän toiminnan välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi pedagogina sekä annamme vinkkejä työyhteisösi innostamista mukaan oppimiisi uusiin asioihin. Tarjoamme mahdollisuuden liittyä erilaisiin yhteistyö- ja toimintaverkostoihin. 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii nuorisopalveluissa tai muutoin nuorten kanssa työskenteleville esim. järjestöille, seurakunnille, seikkailukasvatukseen, sekä muille nuorisokohderyhmän kanssa työskenteleville. 

Koulutuksen hinta

Valtio rahoittaa ammatillisia opintoja, joten koulutus toteutetaan oppisopimusmuotoisena tai omaehtoisesti valtionosuusmuotoisena. Jos sinulla on vierasoppisopimus, koulutus on sinulle maksuton. Muilta suorittajilta peritään opiskelijamaksu 500 €. Työttömiltä maksu on 200 €. Rahoitusmuodoista saa lisätietoja Syklin tutkintokouluttajilta tai infosta: info@sykli.fi 

Orientaatiopäivä on maksuton

Koulutukset

Ei tällä hetkellä avoimia koulutuksia.

Kysy lisää

Anna Haukka

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus