Siirry sisältöön
Ympäristökasvatus

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma – ammatillisen opetuksen painotus

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Ympäristökasvattajaksi ammatillisen opetuksen painotuksella

Oletko pohtinut ammatillisen koulutuksen tai kansanopistojen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Ekologisen jälleenrakentamisen myötä oppilaitoksiin tarvitaan paljon uutta osaamista ja ajattelua ammatillisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen saralla. Ilmastonmuutos ja luontokato haastavat totuttuja toimintatapoja myös koulutuksen järjestämisessä. Haluatko olla mukana kehittämässä ammatilliseen koulutukseen ja yleissivistävään koulutukseen soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä? Kaipaatko potkua tulevaisuustyöhön tai vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä? Haluatko vahvistaa oman organisaatiosi sekä tulevaisuuden ammattilaisten vihreää kädenjälkeä?

Suomen ympäristöopisto SYKLI tarjoaa ympäristökasvatuskoulutusta ammatillisen opetuksen painotuksella. Koulutus on suunnattu kaikkien alojen ammatillisille opettajille, yto-opettajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle. Tutkinto antaa loistavat lähtökohdat muutoksen tukemiseen. Vaikuttavinta koulutus on, mikäli samasta oppilaitoksesta mukana on useampi osallistuja. Tule mukaan: suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ammatillisen opetuksen painotuksella!

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, etä- ja verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden ja sen voi suorittaa oman työn ohessa.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus toteutetaan eri luontokouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä osittain ulkona. Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen.

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen tilaa ja tehdään kestävän kehityksen ohjelma. Näihin paneudutaan Pienet askeleet -opintojaksoilla. Kasvatustyön tueksi laaditaan ammatillinen ympäristökasvatussuunnitelma, ja ympäristö- ja kestävyyskasvatusta tuetaan kehittämishankkeella. Näihin saa eväitä Hyvin suunniteltu -opintojaksoilla. Ympäristökasvatuksen menetelmiä ammennetaan Monet menetelmät -jaksolla.

Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön painotus

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen roolista osana ammatillista ja kansanopistoissa tapahtuvaa koulutusta sekä kehittää yhdessä ammatilliseen koulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä. Koulutuksen aikana tehdään omaan oppilaitokseen ja työhön liittyviä kehittämistehtäviä, joiden avulla tutkintoon vaadittava osaaminen myös näytetään.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikkien alojen ammatillisille kouluttajille, yto-opettajille, ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle. Koulutus sopii myös vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen parissa työskenteleville. 

Koulutuksen hinta

Valtio rahoittaa ammatillisia opintoja, joten koulutus toteutetaan oppisopimusmuotoisena tai omaehtoisesti valtionosuusmuotoisena. Suorittajilta peritään opiskelijamaksu 500 €. Työttömiltä maksu on 200 €. Jos sinulla on vierasoppisopimus, koulutus on sinulle maksuton. Rahoitusmuodoista saa lisätietoja Syklin kouluttajilta tai infosta: info@sykli.fi

Orientaatiopäivä on maksuton. 

Koulutukset

Ei tällä hetkellä avoimia koulutuksia.

Kysy lisää

Elina Hinkkanen

kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus