Hae sivuilta

Tutkintokoulutus

Tutkintokoulutukset

Sykli tarjoaa tutkintokoulutusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen, ympäristökasvatuksen, ympäristöhuollon, resurssitehokkuuden sekä vesi- ja viemärihuollon tehtävissä toimiville. Koulutuksen avulla voit syventää ja päivittää osaamistasi tai kouluttautua uudelle alalle. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea. 

Ympäristöalan ammattitutkinto

Ympäristöalan ammattitutkinnossa voit valita ympäristönhuollon, vesihuollon tai jätteiden ja vaarallisten aineiden osaamisalan. Ammattitutkintoon voit hakea koulutuskalenterin ilmoittautumislomakkeella tai ottamalla yhteyttä koulutusalan koulutuspäällikköön Syklissä.

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu asiantuntija- tai työnjohtotehtävissä toimiville ja ympäristöalan yrittäjille. Tutkinto ja siihen valmistava koulutus soveltuvat useille eri aloille. Ympäristökasvatuksen ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaajat voivat toimia myös muilla kuin perinteisillä ympäristöaloilla. Soveltuvia työtehtäviä ovat esimerkiksi työnjohtajat ja päälliköt, opettajat, ohjaajat ja kouluttajat, konsultointitehtävissä työskentelevät, asiantuntijat ja monet ympäristöalan työtehtävät. Erilaiset työtehtävät on huomioitu koulutusohjelmissa ja tutkinnon suoritustavoissa.

Lue lisää osaamisaloista ja ajankohtaisesta koulutustarjonnasta:

Tutkintoprosessi

Kun hakeudut Sykliin tutkintokoulutukseen, arvioimme kanssasi ammattitaitosi ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan aikaisempi työkokemuksesi ja koulutustaustasi. Pääsääntöisesti opiskelijalla on myös oltava tutkinnon suorittamiseen soveltuva työpaikka koulutuksen ajan.

Tutkinnot perustuvat osaamisen näyttöön, millä osoitat tutkinnon vaatiman osaamisen. Koulutukseen osallistuminen ei siten ole edellytys tutkinnon suorittamiselle. Jos olet toiminut alalla pitkään ja työkokemuksesi on monipuolinen, on mahdollista, että voit osoittaa tutkintoon riittävän ammattitaidon käytännön työtehtäviin ja erikoisammattitutkinnossa kehittämistyöhön liittyvillä näytöillä.

Tarjoamme tutkintokoulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutukset toteutetaan monimuoto- tai verkkokoulutuksina, joten koulutuksiin osallistuminen ja tutkinnon suorittaminen onnistuu työn ohella. Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Koulutukset

Koulutuskalenteri

Katso kaikki koulutukset kalenterista.

Kalenteri