Hae sivuilta

Meidän paikan tekijätiimi

Tekijät

Meidän paikan tekijät ovat kestävän tulevaisuuden, luovan teknologian, designin ja arkkitehtuurin osaajia. Koulutushankkeesta vastaa Suomen ympäristöopisto SYKLI, joka toteuttaa koulutuksen yhteistyössä kierrätysmuotoilutoimisto Dodo Oy:n, teknologiakouluttaja Mehackitin ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa.

SYKLI on kestävän tulevaisuuden osaamiseen erikoistunut oppilaitos, joka on järjestänyt OPH-rahoitteisia opetushenkilöstön koulutuksia 2000-luvun alusta lähtien.

Dodo Oy on Isa Kukkapuro-Enbomin ja Henrik Enbomin yritys, jonka tuotteita ja palveluja ovat Trash Design, tilasuunnittelu, messutapahtumat ja työpajat. Dodo on vetänyt Trash Design -koulutuksia ja työpajoja vuodesta 2011 sekä Suomessa että ulkomailla, myös yhteistyössä koulujen kanssa. Isa ja Henrik vetävät yhdessä Meidän Paikka koulutuksen Trash Design muodonmuutos-työpajat.

Mehackit tarjoaa yläkouluille ja lukioille luovan teknologian kursseja, joissa ohjelmoidaan musiikkia ja grafiikkaa sekä tutustutaan ohjelmoitavaan elektroniikkaan omien projektien kautta. Mehackit ­kursseja on tähän mennessä pidetty 75 koulussa 1500 opiskelijalle. Mehackit järjestää myös opettajien täydennyskoulutusta, työpajoja ja tempauksia osana erilaisia tapahtumia.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo
tekee suomalaista arkkitehtuuria tunnetuksi kotimaassa ja maailmalla ja toimii arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntijana. Yhteistyö- ja kehittämishankkeillaan keskus osallistuu aktiivisesti muun muassa lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen sekä opettajien täydennyskoulutukseen.

Heli-Maija Nevala on yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja yhteiskehittämisestä innostuva optimisti. Hän linkittää kestävän tulevaisuuden näkökulman monenlaisiin teemoihin, esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun, yrittäjyyskasvatukseen ja kiertotalouteen.

Isa Kukkapuro-Enbom on monialainen toimija: tuottaja, kuraattori, kouluttaja ja muotoilija, kirjoittaja ja kolumnisti. Isa on toteuttanut Henrikin kanssa projekteja kirjastoista sisustusmessuihin ja taidemuseoista romuvarastoihin.

Henrik Enbom on innovaattori, muotoilija, puuseppä ja valokuvaaja. Hänen erikoisosaamistaan on nähdä asiat uusin silmin. Henrik hallitsee kaikenlaiset käsityömenetelmät puusta metalliin.

Jari Miranda (Tak) on monipuolinen nuori muotoilija.  Hän on myös graafikko, 3D-osaaja sekä kuvittaja. Jari on ollut mukana Trash Design -muotoiluyhteisössä vuodesta 2013 ja vetänyt työpajoja Henrik Enbomin kanssa Ruotsissa, Etelä-Koreassa ja Liettuassa.

Sanna Reposella on pitkä työkokemus teknologiakasvatuksen parista mm. tiedekeskus Heurekassa. Hänen projekteissaan hyödynnetään elektroniikkaa, robotiikkaa ja leluhakkerointia ja häntä kiinnostavat arkiympäristön tarkastelu luovien teknologiaprojektien kautta, maker-kulttuuri sekä musiikki.

Jaana Räsänen on yksi arkkitehtuurikasvatuksen pitkänlinjan toimijoista. Arkkitehtuuriin ovat hänen opastuksel-laan tutustuneet niin lapset, nuoret kuin heidän kanssaan työskentelevät aikuiset. Luonnon ja rakennetun vuoro-vaikutus, paikan hengen kunnioittaminen, kokemuksellisuus sekä monialaiset lähestymistavat ovat hänen työtään ohjaavia näkökulmia.