Hae sivuilta

Opemateriaali

Lähipäivien sisällöt ja materiaalit

Ensimmäiset lähipäivät: HAVAINNOINTI

HAASTEENA HAVAINNOINTI 31.8.-1.9.2018

Lähipäivien toiminnallisissa työpajoissa opettajat oppivat tekemällä. Inspiroivien työpajojen aiheina ovat tilan havainnointi, luova teknologia ja trash-design. Menetelmiä voi hyödyntää omassa opetuksessa. Lisäksi mietitään yhdessä suunnitellen monialaisen oppimiskokonaisuuden toteutusta ja arviointia.

Oppimiskokonaisuus

Koulussa havainnoidaan tiloja esimerkiksi estetiikan, terveyden ja fysiikan näkökulmista. Valitaan yhdessä tila, joka kaipaa eniten piristystä. Määritellään haaste: miksi tila ei ole toimiva ja viihtyisä? Miten tilan eri käyttäjät kokevat tilan, ja mitä he toivoisivat siltä? Voiko äänimaisemaa ja valaistusta muuttamalla muokata tilaa?

Opittua – työpajoihin liittyvää materiaalia ja päivien esitysmateriaalit:


Toinen lähipäivä: IDEOINTI JA KOKEILU

OIVALLUKSISTA PROTOILUUN 26.9 tai 27.9.2018 klo 9-15.30

Työpajassa tutustutaan rakennusmateriaalien ja kalusteiden elinkaareen ja kestävän muotoilun periaatteisiin sekä toteutetaan Trash Design -muodonmuutosprojekti. Paja antaa eväät ideoinnin, yhteiskehittämisen ja kokeilujen toteutukseen oppilaiden kanssa.

Oppimiskokonaisuus

Haasteen ja toiveiden pohjalta ideoidaan ratkaisuja: tulisiko tilasta innostava oppimisympäristö, viihtyisä kohtaamispaikka tai rauhoittumisen keidas? Miten muutos toteutettaisiin? Esitetään ideat ja tehdään kokeiluja. Tutkitaan erilaisten materiaalien ja kalusteiden elinkaarta ja pohditaan, miten niiden käyttöikää voisi jatkaa.

Orientoidu aiheeseen – tutustu näihin materiaaleihin ennen lähipäivää:

Opittua – työpajaan liittyvää materiaalia ja päivän esitysmateriaalit:


Kolmas lähipäivä: TOTEUTUS

KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA, puoli päivää 30. tai 31.10.2018 klo 12:30 – 15:30

Iltapäivän pajassa kuullaan case-esimerkkejä oppilaiden kanssa toteutetuista tilaprojekteista ja suunnitellaan omaa toteutusta: mitä on huomioitava, mihin on pyydettävä lupa, mistä apua?

Oppimiskokonaisuus

Ideoiden ja kokeilujen sekä reunaehtojen ja mahdollisuuksien pohjalta valitaan tilassa toteutettavat ideat. Oppilaat oppivat projektinhallintaa suunnittelemalla aikataulun ja budjetin, jakamalla vastuut ja hankkimalla yhteistyökumppaneita esimerkiksi kalustelahjoituksia varten.

Tilan uudistus toteutetaan esimerkiksi käsityön, kuvataiteen ja musiikin yhteisprojektina. Ehkäpä piristetyssä tilassa pidetään myös avajaiset!

Orientoidu aiheeseen – tutustu näihin materiaaleihin ennen lähipäivää:

  • Ennakkotehtävä: mene valitsemaanne tilaan, jota koulutuksen aikana (tai sen jälkeen) muokkaatte. Tunnustele kaikilla aisteillasi miltä tila näyttää, kuulostaa, tuntuu tai haisee? Mikä tilassa on hyvää? Entä huonoa? Paina ajatukset mieleesi tai kirjaa ne ylös.

Opittua – työpajaan liittyvää materiaalia ja päivän esitysmateriaalit:

Kouluttajana toimii Archinfon arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija Jaana Räsänen.


Neljäs lähipäivä: ARVIOINTI

ONNISTUMISEN ILOA, MOK-kokkarit, alkuilta 12.12.2018 klo 14:30-16:30

Koulutuksen päättymistä ja oppimiskokonaisuuden valmistumista juhlitaan aikuisten kesken. Kokemuksia ja arvioinnin tuloksia esitellään vähän kevyemmissä merkeissä, kuvin ja äänin.

Oppimiskokonaisuus

Oppimiskokonaisuutta arvioidaan monelta kantilta: mitä ovat oppineet oppilaat, entä opet? Mitä on opittu monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisesta – mokista ja onnistumisista? Mitä toimintatapoja halutaan ottaa pysyvämpään käyttöön koulun tasolla, mitä taas on tunnistettu kehittämiskohteiksi?

Tuotokset jakoon:

Jokainen koulu valmistautuu kertomaan ja/tai esittelemään syksyn aikana toteutetun tai suunnitellun MOK:n sekä mahdollisen muodonmuutosprojektin tuloksen. Mitä jäi käteen? Minkälainen on meidän paikka?

Tilaisuudessa esitetty video, joka kuvattu yhdessä työpajassa:

Esimerkkejä koulujen projekteista:

Laajasalon peruskoulu

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Hakalantalon koulu