Hae sivuilta

Opetushenkilöstön
täydennyskoulutus

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Henkilöstökoulutus – uusia ideoita ja ratkaisuja koko tiimille

Opetushallituksen rahoittama henkilöstökoulutus on suunnattu varhaiskasvattajille sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Katso koulutuskalenteristamme kaikki ajankohtaiset koulutukset opetushenkilöstölle.

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa on opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn kanssa. Koulutus päättyy vuoden 2019 lopussa. Koulutushankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: opettajien vastuullisuus- ja kiertotalousosaamisen vahvistaminen, vastuullisuuden osaamistavoitteiden määrittely sekä kestävät ja vastuulliset käytännöt työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Koulutus muodostuu viidestä koulutusosiosta ja se huipentuu syksyllä 2019 järjestettävään koulutuksen päätöstapahtumaan. Koulutusta pilotoidaan Pohjois-Savossa Sakkyssa keväällä 2019 sekä toteutetaan kahdella muulla paikkakunnalla kevään ja syksyn 2019 aikana.

Loikkaa ulkoluokkaan – luonto oppimisympäristönä

Loikkaa ulkoluokkaan on täysin uusi koulutussarja, jonka koulutukset alkavat vuoden 2019 alussa. Koulutukset sopivat varhaiskasvattajille ja esi- ja peruskoulun opettajille.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu viisi eri aiheista koulutusta:

  • Ulkoluokka eri vuodenaikoina: Koulutuksessa käsitellään eri oppiaineiden ja oppimisen alueiden opettamista ulkoluokassa opetusta eheyttäen. Koulutus tarjoaa menetelmiä lasten luonnontuntemuksen lisäämiseen ja luontosuhteen syventämiseen luonnon tutkimusmenetelmiä opettaen.
  • KEKE ulkoluokassa: Koulutuksessa esitellään konkreettisia neuvoja siihen, kuinka abstrakteja ja vaikeita asioita, muun muassa omaan kulutukseen vaikuttaminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen oman toiminnan avulla, voidaan käsitellä.
  • Hyvinvointia ulkoluokassa: Koulutus tarjoaa runsaasti toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisena liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. Tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja ulkoluokan vaikutukseen oppimisympäristönä.
  • Makupaloja maailmalta: Koulutuksessa esitellään ja kokeillaan käytännössä parhaiten Suomen oloihin soveltuvia toiminnallisia ideoita muista ulkoluokkaa hyödyntävistä päiväkodeista ja kouluista ympäri maailman.
  • Seikkailu menetelmänä: Koulutus tarjoaa ideoita siihen, kuinka seikkailukasvatusta voidaan hyödyntää menetelmänä varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

Alkavia koulutuksia »

Tutustu myös näihin

Meidän paikka – luovaa teknologiaa ja trash designia peruskoulun yläluokille: toiminnallinen henkilöstökoulutus ja oppilaiden kanssa toteutettava monialainen oppimiskokonaisuus, joka toteutettiin syksyllä 2018. Koulutuksessa ideana oli elävöittää koulun ankeinta tilaa ja samalla oppia kestävää muotoilua ja luovaa teknologiaa – kädentaitoja, taiteita ja tieteitä. Opettajat ja oppilaat havainnoivat koulun tiloja, ideoivat ja kokeilivat ratkaisuja valitsemaansa tilaan ja toteuttivat tilan piristyksen.

Mukana koulutusta toteuttamassa olivat Dodo Oy, Mehackit ja Archinfo. Koulutuksen materiaalit löytyvät täältä.

Pelissä yhteinen kaupunki! -opettajankoulutuksissa suunniteltiin nuorten elinympäristöön ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Henkilöstökoulutus järjestettiin vuosina 2016 ja 2017 seitsemässä kaupungissa eri puolilla Suomea. Syksyllä 2018 on julkaistu videosarja, jossa tutustutaan kaupunkiympäristön ja kaupunkisuunnittelun eri näkökulmiin ja osallistumisen mahdollisuuksiin omassa elinympäristössä. Opettajat voivat hyödyntää kaupunkipelivideoita opetuksessaan. Videot ovat katsottavissa verkossa: http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

Lisätietoa Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajakonseptista löytyy sivustolla www.kaupunkipeli.fi.

Ammattilaisen kädenjälki -koulutusta tarjottiin ammatillisille opettajille vuosina 2016–2017. Ammattilaisen kädenjälki -koulutushankkeessa paneuduttiin kiertotalouteen ja ympäristöosaamiseen, yritysvastuuseen ja yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi perehdyttiin kiinteistön kestävään käyttöön, ennakoivaan huoltoon ja elinkaareen. Lue lisää koulutushankkeen blogista: www.kädenjälki.fi. Voit tiedustella kestävän kehityksen koulutusta oppilaitokseenne Päivi Suihkonen (paivi.suihkonen@sykli.fi).

Syksyllä 2018 Sykli on julkaissut yhdessä Nuori Yrittäjyys ryn, Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelin. Circula tekee tutuksi kiertotaloutta ja sen liiketoimintamahdollisuuksia. Peli on kehitetty etenkin ammatillisille oppilaitoksille, mutta se on helposti sovellettavissa peruskoulun yseille, lukioille ja ammattikorkeakouluille sekä aikuisille oppijoille. Maksuton, tulostusvalmis peliaineisto on saatavilla osoitteessa circula.fi.

SYKLI ja Nuori Yrittäjyys ry järjestävät syksyllä 2018 viisi työpajaa, joissa opettajat saavat sisäänajon kiertotalouspeliin. Maksuton koulutus on suunnattu etenkin ammatillisten oppilaitosten opettajille, mutta se soveltuu myös muiden koulutusasteiden lehtoreille. Tutustu ja ilmoittaudu Nuori Yrittäjyys ry:n koulutuskalenterissa.

Tutustu henkilöstökoulutuksiin koulutuskalenterissamme »

Koulutukset