Hae sivuilta

Opetushenkilöstön
täydennyskoulutus

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus

Henkilöstökoulutus – uusia ideoita ja ratkaisuja koko tiimille

Opetushallituksen rahoittama henkilöstökoulutus on suunnattu varhaiskasvattajille sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Katso koulutuskalenteristamme kaikki ajankohtaiset koulutukset opetushenkilöstölle.

Meidän paikka – luovaa teknologiaa ja trash designia peruskoulun yläluokille

Meidän paikka on toiminnallinen henkilöstökoulutus ja oppilaiden kanssa toteutettava monialainen oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan syksyllä 2018. Ideana on elävöittää koulun ankeinta tilaa ja samalla oppia kestävää muotoilua ja luovaa teknologiaa – kädentaitoja, taiteita ja tieteitä. Opettajat ja oppilaat havainnoivat koulun tiloja, ideoivat ja kokeilevat ratkaisuja valitsemaansa tilaan ja toteuttavat tilan piristyksen.

Henkilöstökoulutuskoulutus muodostuu toiminnallisista työpajoista sekä verkkoaineistoista ja -keskustelusta. Koulutuksen aikana toteutettava oppimiskokonaisuus perustuu muotoiluprosessiin, johon koulutus tarjoaa eri oppiaineisiin soveltuvat sisältö- ja menetelmäehdotukset. Opettajat osallistuvat koulutukseen monialaisena tiiminä. Lisätietoa Meidän paikka -koulutuksesta löytyy sivulta Meidän paikka. Kokoa tiimi ja lähde mukaan!

Ilmiöt ihmeteltäväksi – monialaista oppimista ulkona

Ilmiöt-koulutussarjassa lähdetään ulos oppimaan ja paneudutaan oppilaiden osallisuuteen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Koulutukset perustuvat kirjaan ”Ilmiöt ihmeteltäväksi – monialaisia ideoita ulkona oppimiseen”. Kirjan ovat toimittaneet Syklin kouluttajat Anna Kettunen ja Aulikki Laine, jotka toimivat myös Ilmiöt-koulutusten kouluttajina.

Koulutussarjassa on kolme aihetta. ILMIÖT PIHALLA -koulutuksissa tutustutaan pihaan oppimisympäristönä. ILMIÖT METSÄSSÄ -koulutus on saman rakenteinen kuin PIHALLA-koulutus, mutta oppimisympäristönä on metsä. ILMIÖT RANNALLA -koulutus sopii jatkokoulutukseksi ILMIÖT METSÄSSÄ tai ILMIÖT PIHALLA- koulutuksen käyneille, mutta yhtä hyvin ensimmäiseksi ILMIÖT-koulutukseksi. RANNALLA- koulutuksissa on mukana kouluttamassa WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori, joka esittelee koulujen käyttöön suunniteltuja kahta maksutonta, vesistöaiheista mobiilioppimateriaalia.

Tutustu tarkemmin: http://ulkoluokka.fi/ilmiot/

Loikkaa ulkoluokkaan – luonto oppimisympäristönä

Loikkaa ulkoluokkaan on täysin uusi koulutussarja, jonka koulutukset alkavat vuoden 2019 alussa. Koulutukset sopivat varhaiskasvattajille ja esi- ja peruskoulun opettajille.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu viisi eri aiheista koulutusta:

  • Ulkoluokka eri vuodenaikoina: Koulutuksessa käsitellään eri oppiaineiden ja oppimisen alueiden opettamista ulkoluokassa opetusta eheyttäen. Koulutus tarjoaa menetelmiä lasten luonnontuntemuksen lisäämiseen ja luontosuhteen syventämiseen luonnon tutkimusmenetelmiä opettaen.
  • KEKE ulkoluokassa: Koulutuksessa esitellään konkreettisia neuvoja siihen, kuinka abstrakteja ja vaikeita asioita, muun muassa omaan kulutukseen vaikuttaminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen oman toiminnan avulla, voidaan käsitellä.
  • Hyvinvointia ulkoluokassa: Koulutus tarjoaa runsaasti toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisena liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. Tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja ulkoluokan vaikutukseen oppimisympäristönä.
  • Makupaloja maailmalta: Koulutuksessa esitellään ja kokeillaan käytännössä parhaiten Suomen oloihin soveltuvia toiminnallisia ideoita muista ulkoluokkaa hyödyntävistä päiväkodeista ja kouluista ympäri maailman.
  • Seikkailu menetelmänä: Koulutus tarjoaa ideoita siihen, kuinka seikkailukasvatusta voidaan hyödyntää menetelmänä varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

Koulutusten ilmoittautuminen avautuu loppuvuodesta 2018.

Tutustu myös näihin

Pelissä yhteinen kaupunki! -opettajankoulutuksissa suunniteltiin nuorten elinympäristöön ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Henkilöstökoulutus järjestettiin vuosina 2016 ja 2017 seitsemässä kaupungissa eri puolilla Suomea. Syksyllä 2018 on julkaistu videosarja, jossa tutustutaan kaupunkiympäristön ja kaupunkisuunnittelun eri näkökulmiin ja osallistumisen mahdollisuuksiin omassa elinympäristössä. Opettajat voivat hyödyntää kaupunkipelivideoita opetuksessaan. Videot ovat katsottavissa verkossa: http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

Lisätietoa Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajakonseptista löytyy sivustolla www.kaupunkipeli.fi. Jos koulunne on kiinnostunut kaupunkiympäristöön, osallistumiseen ja monialaiseen oppimiseen liittyvästä koulutuksesta, ota yhteyttä Heli-Maija Nevalaan (heli-maija.nevala@sykli.fi).

Ammattilaisen kädenjälki -koulutusta tarjottiin ammatillisille opettajille vuosina 2016–2017. Ammattilaisen kädenjälki -koulutushankkeessa paneuduttiin kiertotalouteen ja ympäristöosaamiseen, yritysvastuuseen ja yrittäjyyskasvatukseen. Lisäksi perehdyttiin kiinteistön kestävään käyttöön, ennakoivaan huoltoon ja elinkaareen. Lue lisää koulutushankkeen blogista: www.kädenjälki.fi. Voit tiedustella kestävän kehityksen koulutusta oppilaitokseenne Heli-Maija Nevalalta (heli-maija.nevala@sykli.fi).

Syksyllä 2018 Sykli on julkaissut yhdessä Nuori Yrittäjyys ryn, Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelin. Circula tekee tutuksi kiertotaloutta ja sen liiketoimintamahdollisuuksia. Peli on kehitetty etenkin ammatillisille oppilaitoksille, mutta se on helposti sovellettavissa peruskoulun yseille, lukioille ja ammattikorkeakouluille sekä aikuisille oppijoille. Maksuton, tulostusvalmis peliaineisto on saatavilla osoitteessa circula.fi.

SYKLI ja Nuori Yrittäjyys ry järjestävät syksyllä 2018 viisi työpajaa, joissa opettajat saavat sisäänajon kiertotalouspeliin. Maksuton koulutus on suunnattu etenkin ammatillisten oppilaitosten opettajille, mutta se soveltuu myös muiden koulutusasteiden lehtoreille. Tutustu ja ilmoittaudu Nuori Yrittäjyys ry:n koulutuskalenterissa. Seuraavat koulutukset järjestetään 2.10. Turussa, 10.10. Helsingissä, 14.11. Oulussa ja 1.2. Tampereella.

Tutustu henkilöstökoulutuksiin koulutuskalenterissamme »

Koulutukset