Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Rekrytoivat koulutukset

F.E.C -Further Educated with Companies

Järjestämme koulutusta ”Projektit ja kestävä kehitys” kysynnän mukaan valtakunnallisesti yhteistyössä eri ELY –keskusten kanssa.

Työnhakijalle

PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS F.E.C -koulutus alkaa Kaakkois-Suomessa alkuvuodesta 2018 – hae heti!

Hakuaika 2.3.2018 saakka. Koulutuksen lähiopetukset järjestetään Kouvolassa ja Lappeenrannassa. 

Katso ilmoitus TE-toimiston sivuilla>>

Katso hakuohjeet ja esite hakijalle>>

Katso edellisen Lahdessa järjestetyn F.E.C -koulutuksen infotilaisuuden tallenne>> 

 

INFOTILAISUUDET koulutusohjelmasta:

Kouvola: 31.1.2018 kello 10.30, TE -toimisto, Hallituskatu 7 A, 45100 Kouvola

Lappeenranta: 1.2.2018 kello 10.00, TE -toimisto (Kokouskulma), Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta   

 

Koulutusohjelmamme on monipuolinen ja tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Suurin osa työvoimakoulutuksiimme osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, joilla on

  • jo aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja/tai
  • vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen ympäristöalalla sekä 
  • riittävä osaaminen työjaksopaikassa suoritettavan projektikokonaisuuden toteuttamiseen.

Soveltuva koulutustausta on esim. luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen tai tekninen. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää opiskelijalta paikkaa yhteistyöyrityksestä. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta hän on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa: www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki. Tavoitteena on aina työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi. 

Lisätietoja ohjelmasta Syklissä antavat

Tom Ylönen, 040 557 1575, tom.ylonen@sykli.fi
Kaisa Annala, 0505 744 755, kaisa.annala@sykli.fi

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kehittämiskoulutus KEKO

 

Vaasassa syksyllä 2017 toteutettavan rekrytoivan kehittämiskoulutuksemme kautta opiskelijoilla on mahdollisuus päästä näyttämään asiantuntemuksensa heitä kiinnostavissa yrityksissä ja samalla kehittää taitojaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen saralla.

Opiskelijat ovat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on aikaisempaa kokemusta laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen kestävän kehityksen edistämisen parissa. 

Opiskelijoiden koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. KEKO -koulutukseen valituksi tuleminen edellyttää opiskelijalta sopivaa yrityspaikkaa. Koulutuksemme kokonaiskesto on 120 pv, joka sisältää Vaasassa tapahtuvaa lähikoulutusta, etäopiskelua ja työskentelyä yhteistyöyrityksessä. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi.

Lisätietoja ohjelmasta Syklissä antaa Kaisa Annala, 0505 744 755, kaisa.annala@sykli.fi.
 
 
  

Yrityksille

Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin; kehittämään laatua tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa  liiketoiminnassanne? Tarvitsetteko vahvaa ympäristöalan osaamista yrityksessänne? Etsimme F.E.C -yhteistyöyrityksiä alkavaan koulutukseen. 

Osaajamme ovat pääasiassa kokeneita asiantuntijoita ja esimiehiä eri toimialoilta, mutta myös työuransa alkupäässä olevia. Osaajillamme on kokemusta mm. tekniikan-, luonnontieteellisen, ympäristö- ja yhteiskuntatieteellisten toimialojen sekä viestinnän monipuolisista tehtävistä. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka F.E.C -koulutusohjelma tähtääkin uusien työpaikkojen löytymiseen. 

Edut yrityksellenne 

  • asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseenne 
  • vahvistusta yrityksenne kestävään kehitykseen 
  • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta 
  • normaalia pidempi koeaika 
  • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi 
  • maksutonta koulutusta myös yrityksellenne (2pv)

Katso esite yritykselle »

F.E.C Broschyr på svenska »