Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen avulla organisaatio kehittää toimintaansa järjestelmällisesti. Sen myötä tavoitteet, prosessit ja käytännön tekeminen selkeytyvät ja toiminnan tuloksellisuus paranee. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutukset järjestetään yleensä organisaatiokohtaisesti, tilaajan tarpeisiin räätälöityinä. Niihin voidaan liittää erilaisia konsultointipalveluita.

Tutkintoon valmistava koulutus


Syklissä voit kouluttautua laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen asiantuntijaksi ja suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Koulutuksessa saat käytännönläheistä tietotaitoa oman asiantuntijuutesi ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Tärkeä osa koulutusta on omaan organisaatioon tehtävä laatu-, ympäristö- ja/tai turvallisuusjärjestelmän kehitystyö. 

Katso esite »

Katso kaikki laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutukset koulutuskalenterista »