Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä
Tekstiä pyydetty.