Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Rekrytoivat koulutukset

F.E.C -Further Educated with Companies

Järjestämme koulutusta ”Projektit ja kestävä kehitys” kysynnän mukaan valtakunnallisesti yhteistyössä eri ELY –keskusten kanssa.

Työnhakijalle

PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS F.E.C - koulutus alkaa Lahdessa syksyllä 2017 – hae heti! Katso ilmoitus TE-toimiston sivuilla>>

Katso esite>>

Koulutusohjelmamme on monipuolinen ja tehokas tapa löytää tie työelämään tai uuteen uraan. Suurin osa työvoimakoulutuksiimme osallistuneista henkilöistä on työllistynyt koulutuksen päätteeksi.

Koulutus on suunnattu työttömille henkilöille, joilla on

  • jo aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja/tai
  • vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen ympäristöalalla sekä 
  • riittävä osaaminen työjaksopaikassa suoritettavan projektikokonaisuuden toteuttamiseen.

Soveltuva koulutustausta on esim. luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen tai tekninen.

Koulutus alkaa kysynnän mukaan eri ELY-keskusten alueilla. Yhteistyöyritykset etsitään yhteistyössä Syklin kanssa. Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa, mutta hän on oikeutettu työttömyysetuuksiin. Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa: www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi. 


Viimeisimmät muut PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS F.E.C – koulutukset alkoivat Pohjois-Savossa keväällä 2017 Kuopiossa ja Uudellamaalla syksyllä 2016.

Yrityksille

Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin; kehittämään laatua tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa  liiketoiminnassanne? Tarvitsetteko vahvaa ympäristöalan osaamista yrityksessänne? Etsimme F.E.C -yhteistyöyrityksiä alkavaan koulutukseen. 

Osaajamme ovat pääasiassa kokeneita asiantuntijoita ja esimiehiä eri toimialoilta, mutta myös työuransa alkupäässä olevia. Osaajillamme on kokemusta mm. tekniikan-, luonnontieteellisen, ympäristö- ja yhteiskuntatieteellisten toimialojen sekä viestinnän monipuolisista tehtävistä. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, vaikka F.E.C -koulutusohjelma tähtääkin uusien työpaikkojen löytymiseen. 

Edut yrityksellenne 

  • asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseenne 
  • vahvistusta yrityksenne kestävään kehitykseen 
  • ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta 
  • normaalia pidempi koeaika 
  • mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi 
  • maksutonta koulutusta myös yrityksellenne (2pv)

Katso esite yritykselle »

F.E.C Broschyr på svenska »

Laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusjohtamisen kehittämiskoulutus KEKO

 

Vaasassa keväällä 2017 toteutettavan rekrytoivan kehittämiskoulutuksemme kautta opiskelijoilla on mahdollisuus päästä näyttämään  heidän asiantuntemuksensa kiinnostavissa yrityksissä ja samalla kehittää taitoja laatu-, ympäristö ja turvallisuusjohtamisen saralla.  Koulutuksen pääteema on laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen.

Opiskelijat ovat korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joilla on aikaisempaa kokemusta laatu- ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen kestävän kehityksen edistämisen parissa. 

Opiskelijoiden  koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. KEKO - koulutukseen valituksi tuleminen edellyttää opiskelijalta sopivaa yrityspaikkaa. Koulutuksemme kokonaiskesto on 120 pv, joka sisältää Vaasassa tapahtuvaa lähikoulutusta, etäopiskelua ja työskentelyä yhteistyöyrityksessä. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen työjakson päätteeksi.